Tetror och tetraliknande

Gymnocorymbus ternetzi

Sorgmanteltetra


Vetenskapligt namn:
Gymnocorymbus ternetzi
Tidigare vetenskapligt namn:
Tetragonopterus ternetzi
Moenkhausia ternetzi
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Sorgmanteltetra
Ursprung:
Bolivia, Brasilien och Argentina.
Foto © Mark Smith

Gymnocorymbus ternetzi, även känd som Sorgmanteltetra, är en allätare som äter allt standardfoder i akvariet.

Denna art är mycket produktiv och sprider sina ägg bland växter. Eftersom den har en tendens att äta sin egen rom, är det bäst att odla dem i ett särskilt yngelakvarium där föräldrarna kan tas bort omedelbart efter leken. Ynglen kläcks ungefär efter ett dygn och är lätta att föda upp.

Sorgmanteltetran är en fredlig stimfisk som passar väl i de flesta sällskapsakvarier. Den trivs i olika akvariemiljöer och har inte speciellt höga krav på akvariets inredning, även om det kan vara fördelaktigt att ha några växter och en mörk botten.

Artens popularitet beror till stor del på de unga individernas intensiva svarta färg, främst på fenorna. Tyvärr förlorar äldre exemplar den svarta färgen och blir mer gråaktiga (som visas på bilden ovan).

Hanarna kan särskiljas genom att deras analfenor är bredare och ryggfenorna är smalare och spetsigare jämfört med honorna. Honorna är något rundare och deras analfenor ligger mer parallellt med buklinjen.

Om antalet individer av denna art är begränsat, kan de ibland börja bita på fenorna hos andra fiskar med långa fenor.


Foto 2 visar den vita formen av denna art och den är sannolikt en avelsform.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information