Zoopet
Piaractus brachypomus
Tetror och tetraliknande

Piaractus brachypomus
Silverpaku


Vetenskapligt namn:
Piaractus brachypomus
Tidigare vetenskapligt namn:
Colossoma brachypomum
Myletes bidens
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Silverpaku
Ursprung:
Amazonas och Orinoco-området.

Foto: Mark Smith
Allätare. Växtätare. Kan ej hållas tillsammans med växter. Äter i akvarium växter, frukt, pellets etc. Yngel äter allt standardfoder. Vegetabiliskt tillskott i kosten är nödvändigt.
Odling i akvarium är inte möjlig, men den är sannolikt en romspridare bland växter.
Silverpakun är en glupsk gigantisk växtätande fredlig stimfisk. Dess storlek gör att den inte kan hållas i vanliga akvarier. Yngel kan hållas i stora akvarier som inte innehåller växter, men med en del gömställen bland rötter. Ett lämpligt akvarium måste innehålla ett stort filter eftersom den smutsar ner mycket.
Den röda färgen på buken minskar med tiden och försvinner helt på gamla individer. På fotot visas ett yngel.
Det finns inga kända yttre könsskillnader.
Den är i sin naturliga miljö en mycket uppskattad matfisk och kan väga upp till ca. 25 kg.


Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Fruktätande gigant.
Kommentar av: Oregistrerade den 2007-05-17

Visst den blir inte gigantisk, men långt för stor för de flesta sällskapsakvarierna.

Enligt mina erfarenheter så gillar de inte starkt ljus och de gömmer sig gärna då. Det är relativt skygga ändå och flaxar iväg för minsta rörelse.

Dessa fiskar behöver gömställen som de inte kan skada sig på, typ ett rör, med släta kanter i lagom diameter, per fisk. Rötter är ju annars att föredra, lite snyggare.

Tänk på att pakun behöver ett ganska högt akvarium eftersom den blir stor. Men den utnyttjar de undre vattenlagren, så en stor bottenarea är nödvändigt.

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo