Levandefödande tandkarpar

Poecilia latipinna

Gul neon molly


Vetenskapligt namn:
Poecilia latipinna
Tidigare vetenskapligt namn:
Mollienesia latipinna
Familj:
Poeciliidae
Handelsnamn:
Gul neon molly
Ursprung:
Centralamerika. Även utplanterad på många ställen.
Foto © Mikael Håkansson

I naturen återfinns arten i södra Nordamerika samt i Mexiko där den lever i kustnära vattendrag, kanaler, diken, dammar etc. Det är också vanligt med bräckt vatten där den återfinns. Dessutom har arten planterats in på många ställen runt om i världen. Vildfångade exemplar av arten förekommer dock nästintill aldrig i handeln.
Växt- (i naturen främst alger och fytoplankton) och allätare. Ska i akvarium främst ges grönfoder. Gärna en del alger. Odlingsvarianter av arten är inte strikt vegetariska utan är mer allätare.
Arten är en levandefödare som föder levande yngel på en lugn plats. Ca 2 månader efter befruktningen föder honan ett varierande antal yngel (upp till ca 50 st).
Arten är fredlig och kan utan problem hållas i ett sällskapsakvarium. Håll gärna fler honor än hanar i akvariet. Arten kan hållas ihop med andra arter som också trivs i hårt och alkaliskt vatten.
Arten ska hållas i hårt alkaliskt vatten. Salt är inte nödvändigt men en fördel (ca 2-5 g/l). Den kan utan problem också hållas i bräckt vatten, ja t.o.m. också i saltvatten en kort tid. Det viktigaste är dock att vattnet är hårt och alkaliskt.
Akvariet kan gärna vara tätt planterat med hårdbladiga växter (mjukbladiga kan ätas upp) men ska också ha en stor öppen simyta.
Hanen har ett gonopodium samt är något mindre. Han har också en stor segelliknande ryggfena.


Poecilia sphenops, P. latipinna och P. velifera är i naturen 3 olika arter, men alla de odlingsvarianter (naturformerna säljs nästan aldrig) av dessa som förekommer i handeln handlar oftast om korsningar där dessa arter är "inblandade" i olika kombinationer. Det är i praktiken omöjligt att avgöra om en av dessa odlingsformer av molly har sitt ursprung i P. sphenops, P. velifera eller P. latipinna. Skillnaden mellan naturformerna av P. latipinna och P. velifera är att den förstnämnda har mörka rektangulära prickar i ryggfenan, på den sistnämnda är prickarna ljusare och runda. En annan skillnad är att P. latipinna har 14 ryggfenstrålar, medan P. velifera har 18-19. Dessa "skillnader" gäller dock enbart för vildformerna, vilka knappast förekommer i handeln.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information