Levandefödande tandkarpar

Xiphophorus maculatus

Sunset tuxedo neon platy


Vetenskapligt namn:
Xiphophorus maculatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Poecilia maculata
Platypoecilius maculatus
Familj:
Poeciliidae
Handelsnamn:
Sunset tuxedo neon platy
Ursprung:
Odlingsform med ursprung i Mexiko, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Fiji och Belize. Dessutom inplanterad i många länder.
Foto © Mikael Håkansson

Allätare (insekter, maskar, invertebrater, växtdelar etc). Äter i akvarium allt vanligt akvariefiskfoder.
I sin naturliga miljö återfinns den på många ställen (bäckar, floder, varma källor, diken, kanaler, träsk etc.) och då oftast i långsamflytande vatten med slammiga bottnar.
I likhet med svärdbäraren är den mycket lättodlad, men är inte riktigt lika produktiv som denna. Efter leken utvecklas ägg/larver/yngel i ca. 4-5 veckor inuti honan innan de föds. En kull kan innehålla 20-80 yngel och arten leker regelbundet. Om man vill odla arten bör man helst flytta de dräktiga honorna till ett separat akvarium. Vuxna fiskar brukar dock inte äta upp avkomman.
Platyn är en mycket fredlig levandefödare och inte ens hanar brukar bråka med varandra. Däremot kan hanarna stressa honorna vid leken, därför bör man hålla fler honor än hanar i akvariet.
Den passar utmärkt i de flesta sällskapsakvarier. Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och gärna några flytväxter.
Hanarna har ett fortplantningsorgan (gonopodium) samt är något mindre än honorna. Hos vildformerna är hanarna oftast något färgstarkare.


Arten är en av de allra vanligaste akvariefiskarna och det förekommer mängder av odlingsformer i handeln (denna är en av dessa). En del av dessa är korsningar med X. hellerii och/eller X. variatus. Även av naturformerna finns det många olika populationer, men vildfångade exemplar förekommer sällan i handeln. Arten är normalt väldigt lättskött och tålig och den är en bra nybörjarart. Vissa odlingsstammar verkar dock vara så inavlade att de är något känsligare.
Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information