Barber och Rasboror

Pethia cumingi

Cumingbarb


Vetenskapligt namn:
Pethia cumingi
Tidigare vetenskapligt namn:
Puntius cumingi
Barbus cumingi
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Cumingbarb
Ursprung:
Sri Lanka
Foto © John Dawson

Pethia cumingi är en allätare och tar i akvariet emot all form av standardfoder. Denna Cumingbarb är en livlig och fredlig stimfisk som trivs bäst i ett akvarium utrustat med gömställen och finkornig sand. Akvariet bör även innehålla stenar och rötter, tillsammans med en öppen bottenyta för optimala levnadsförhållanden.

Dessutom bör akvariet vara tätt planterat, gärna även med en del flytväxter för att skapa en dämpad ljusmiljö som är gynnsam för arten. Cumingbarben är en romspridare bland växter, och vid leken fäster äggen sig på växterna. Detta understryker vikten av växtlighet i akvariet.

När det kommer till könsskillnader mellan hanar och honor, så är hanarna slankare och uppvisar mer intensiva färger på sina fenor. Honor å andra sidan, är mer rundade och detta blir speciellt tydligt under lekperioden.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information