Barber och Rasboror

Pethia stoliczkana

Indianbarb


Vetenskapligt namn:
Pethia stoliczkana
Tidigare vetenskapligt namn:
Puntius stoliczkanus
Barbus stoliczkanus
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Indianbarb
Ursprung:
Laos, Myanmar och Thailand etc.
Foto © Erik Ahlin
Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder.
En ganska lättodlad art som är en romspridare bland växter. Drygt 10 ägg läggs åt gången och detta upprepas flera gånger (totalt läggs flera hundra). Äggen kläcks sedan efter ca. 1-2 dygn och blir frisimmande efter ytterligare ca. 1 dygn.
Indianbarben är en livlig och fredlig stimfisk (minst 6-10 st) som behöver gömställen och finkornig sand (den färgar ut bättre om bottenmaterialet är mörkt) i akvariet. I akvariet skall också finnas växter och en öppen bottenyta. Den kan hållas i ett sällskapsakvarium ihop med de flesta andra fiskar som trivs i samma miljö. Den kan ta små yngel.
Hanarna är något slankare än honan samt har något starkare färger (speciellt ryggfenan).
Denna art blandas ofta ihop med Puntius ticto och bägge kallas ibland för indianbarb (det som främst skiljer de bägge arterna åt är ryggfenans färg) och storleken (den senare blir större).Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information