Levandefödande tandkarpar

Gambusia holbrooki

Östlig moskitfisk


Vetenskapligt namn:
Gambusia holbrooki
Tidigare vetenskapligt namn:
Heterandria holbrooki
Gambusia affinis holbrooki
Familj:
Poeciliidae
Handelsnamn:
Östlig moskitfisk
Ursprung:
USA: från New Jersey till Alabama.
Foto på fisken Gambusia holbrooki Foto © Kjell Fohrman
Köttätare. I naturen lever den främst av små insekter. Skall i akvarium ges en allsidig kost med mycket smått fryst foder.
Arten är inte lättodlad och honan går dräktig i 3-4 veckor innan hon föder ungarna. Ynglens antal varierar rejält från ca. 30 till drygt 300.
Arten är trots sin litenhet aggressiv mot andra fiskar som den kan skada genom att bita sönder fenorna. Den bör därför enbart hållas med robusta fiskar utan långa fenor.
Man bör ha en hel del växter i akvariet och arten föredrar relativt stillastående vatten. Arten kan hållas i såväl söt- som bräckvatten ( ja t.o.m. även i saltvatten).
Hanarna är betydligt mindre (ca. hälften så stor) än honorna samt har ett gonopodium. Honorna har ofta en svart markering vid kloaken.
Arten är även inplanterad i många länder världen runt som myggbekämpare, men den är dålig på detta och kan istället ställa till med problem för den ursprungliga faunan.Foto 1 visar en spräcklig hane (oftast är hanarna istället blåskimrande) Foto 2 visar en hona

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information