Barber och Rasboror

Barbus fasciolatus

Angolabarb, afrikansk bandbarb, blåbandad barb


Vetenskapligt namn:
Barbus fasciolatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus barilioides
Puntius barilioides
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Angolabarb, afrikansk bandbarb, blåbandad barb
Ursprung:
Zimbabwe, Zambia och Zaire.
Foto © Michael Persson
Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder. Smått fryst och levande foder samt finfördelat flingfoder är lämplig kost.
Angolabarben är en livlig och fredlig stimfisk som har odlats flera gånger även om den är relativt svårodlad. Den odlas bäst i ett tätt planterat odlingsakvarium med ett pH på 6-6.5. Leken sker i ett tätt buskage där honan lägger flera hundra ägg, efter leken måste föräldrarna flyttas annars äter de upp äggen. Äggen kläcks efter ca 40 timmar, efter ytterligare 3-4 dygn är de frisimmande. Lämpligt första foder är infusorier.
Denna rätt skygga art trivs bäst om akvariet inte är för upplyst och därför är en dämpad belysning att föredra.
Ett lämpligt akvarium skall ha ett mörkt bottenmaterial. I akvariet skall också finnas stenar, rötter och mycket växter samt ha en öppen bottenyta. Den passar bra i sällskapsakvarier ihop med lugna arter.
Hanen är något slankare än honan. Unga honor har en rödaktig färgHar du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information