Ciklider - Centralamerika - Mellanstora

Amatitlania nigrofasciata

Elfenbensciklid


Vetenskapligt namn:
Amatitlania nigrofasciata
Tidigare vetenskapligt namn:
Archocentrus nigrofasciatus
Cryptoheros nigrofasciatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Elfenbensciklid
Ursprung:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och Panama.
Foto © Christian Alfredsson
Avelsform av Sebracikliden (Zebracikliden).
Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men det är nödvändigt med ett vegetabiliskt tillskott.
Elfenbenscikliden är en parbildande substratruvare som ofast leker i grottor, men också nära öppet vatten i grottmynningar. Ibland flyttas ynglen ut på öppet vatten. Den är en aggressiv och revirhävdande fisk och passar därför inte i ett sällskapsakvarium.
I akvariet skall finnas gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt finkornig sand som bottenmaterial. Den äter växter, men akvariet kan innehålla tåliga flytväxter.
Hanarna är betydligt större än honorna, har brantare panna, mer utdragna fenor och får "på gamla dar" en fettknöl i pannan. Hanen är är enfärgat vit till vitrosa, medan honan har ett stort orange-rött fält på buken
Denna "art" är en odlingsform av den vanliga sebracikliden.
Denna ursprungligen mycket tåliga och populära fisk är idag alltför ofta en relativt känslig fisk, sannolikt pga inavel.
Den skall inte hållas tillsammans med C. sajica, eftersom de kan korsa sig med varandra.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information