Ciklider - Centralamerika - Mellanstora

Amatitlania nigrofasciata

Sebraciklid, Zebraciklid


Vetenskapligt namn:
Amatitlania nigrofasciata
Tidigare vetenskapligt namn:
Cryptoheros nigrofasiatum
Archocentrus nigrofasciatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Sebraciklid, Zebraciklid
Ursprung:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och Panama.
Foto © Ad Konings
Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men det är nödvändigt med ett vegetabiliskt tillskott.
Sebracikliden är en parbildande substratruvare som ofast leker i grottor, men också nära öppet vatten i grottmynningar. Ibland flyttas ynglen ut på öppet vatten. Den är en aggressiv och revirhävdande fisk och passar därför inte i ett sällskapsakvarium.
I akvariet skall finnas gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt finkornig sand som bottenmaterial. Den äter växter, men akvariet kan innehålla tåliga flytväxter.
Hanarna är betydligt större än honorna, är inte så brokiga, har brantare panna, mer utdragna fenor och får "på gamla dar" en fettknöl i pannan. Honans buk och ryggfenans undre del är röd-orange.
Det finns en framavlad albinoform (elfenbensciklid) där hanen är enfärgat vit till vitrosa, medan honan har ett stort orange-rött fält på buken.
Denna ursprungligen mycket tåliga och populära fisk är idag alltför ofta en relativt känslig fisk, sannolikt pga inavel.
Den skall inte hållas tillsammans med C. sajica, eftersom de kan korsa sig med varandra.
De flesta betraktar idag A.siqua som en undersynonym till Amatitlania nigrofasciata. Därför följer vi denna namnsättning. Man bör dock ändå inte hålla A. siqua och A.nigrofasciata tillsammmans eftersom de då korsar sig med varandra och även om det bara handlar om olika naturliga populationer av samma art är det onödigt att  blanda dessa.  Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information