Zoopet
Rhadinocentrus ornatus
Regnbågsfiskar

Rhadinocentrus ornatus
Juvel-regnbågsfisk, smycke-regnbågsfisk


Vetenskapligt namn:
Rhadinocentrus ornatus
Familj:
Melanotaeniidae
Handelsnamn:
Juvel-regnbågsfisk, smycke-regnbågsfisk
Ursprung:
Australien: Sydöstra Queensland och nordöstra Victoria.

Foto © Mark Smith
Allätare (insekter, larver, små kräftdjur och alger). I akvarium bör den ges en varierad kost, men fryst foder skall ingå i denna.
I sin naturliga miljö lever den i kustnära strömmar men hittas också i dammar och små vattendrag med liten vattencirkulation.
Arten är substralekare och lägger sina ägg bland växter. De leker kontinuerligt varje dag under lekperioden och det tar ca 7-10 dagar för äggen att bli fullt utvecklade.
Denna art är en fredlig stimfisk som ibland kan vara något känslig. Den hålls bäst i ett artakvarium eller tillsammans med andra regnbågsfiskar med ungefär samma krav. Akvariets bottenmaterial bör vara mörkt (regnbågsfiskar färgar ut bättre om underlaget är mörkt) med en kornstorlek på ca. 1-5 mm samt vara relativt tätt planterat (gärna med en del finbladiga växter samt flytväxter) och det speciellt vid sidorna och i akvariets bakre del. Akvariet skall också ha en stor öppen simyta, samt inte vara för starkt belyst.
Hanen har intensivare färger och har mer utdragen anal- och bakre ryggfena. På honorna är dessa mer avrundade. Honan är också betydligt mindre, max 4-5 cm. Av denna art känner man till 4 färgformer, som varierar rätt mycket vad gäller färgen.


Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Bli medlem på Zoopet