Barber och Rasboror

Pethia canius

Grön dvärgbarb


Vetenskapligt namn:
Pethia  canius
Tidigare vetenskapligt namn:
Pethia  gelius
Barbus canius
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Grön dvärgbarb
Ursprung:
Indien: Västbengalen
Foto © Mikael Håkansson

Kött- och allätare (små kräftdjur och insekter). Bör i akvarium huvudsakligen ges smått levande och fryst foder.
Arten är en romspridare. Vid leken slingrar sig hanen runt honan i en våldsam uppvaktning och romkornen sprids ut bland finbladiga växter. Använd ett leknät som romkornen kan ramla igenom, men inte de vuxna fiskarna (som kan äta upp äggen).  Äggen kläcks sedan efter ca. 1-2 dygn och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare några dygn.
Den är en fredlig och något skygg (speciellt vid stark belysning) art som bör hållas i en relativt stor grupp (minst 6-8 st). Den trivs bäst i ett akvarium som är tätt planterat (varav en del flytväxter), har fin sand samt en något dämpad belysning. Akvariet kan gärna innehålla några rötter samt en botten som delvis är täckt med blad eller torv. Belysningen bör vara något dämpad.
Den bör helst gå i ett artakvarium, men kan även gå i ett sällskapsakvarium med andra små fiskarter. Växterna i akvariet bör vara robusta eftersom arten kan äta växtskott. Den kan också bita i andra fiskars långa fentrådar.
Honorna är något rundare. Hanarna har en rödaktig färg på rygg och bukfenan.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information