Barber och Rasboror

Puntigrus tetrazona

Guld tigerbarb


Vetenskapligt namn:
Puntigrus tetrazona
Tidigare vetenskapligt namn:
Puntius tetrazona
Systomus tetrazona
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Guld tigerbarb
Ursprung:
Sumatra, Borneo
Foto på fisken Puntigrus tetrazona Foto © Mikael Håkansson
Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder.
Tigerbarben är en livlig stimfisk som behöver gömställen och finkornig sand i akvariet. I akvariet skall också finnas stenar och rötter, samt ha en öppen bottenyta. Dessutom skall akvariet vara tätt planterat och gärna innehålla en del flytväxter för att dämpa ljuset.
Alla barber är relativt känsliga mot "vita prick"-sjukan. Tigerbarben verkar dock vara speciellt känslig. Den är en fenbitare och därför skall man inte hålla denna fisk ihop med gurami, skalarer och andra fiskar med långa fenor. Man skall också även alltid ha en rejäl grupp av dom eftersom de då är mindre benägna att bita i fenor.
Den är romspridare bland växter och vid leken fastnar äggen på växterna. Hanarna har starkare färger och är slankare och mindre än honorna. Honorna är rundare (speciellt under lekperioden).
Tigerbarben är en mycket populär akvariefisk och det finns flera odlingsformer av den som "grön tigerbarb" och "albino tigerbarb".

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information