Barber och Rasboror

Trigonopoma pauciperforatum

Glödbandsrasbora, rödbandsrasbora


Vetenskapligt namn:
Trigonopoma pauciperforatum
Tidigare vetenskapligt namn:
Rasbora pauciperforata
Rasbora leptosoma
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Glödbandsrasbora, rödbandsrasbora
Ursprung:
Västra Malaysia, Sumatra och Belitung.
Foto © Mark Smith
Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder. Romspridare vars lek föregås av en häftig jakt. Det kan vara svårt att få ett par att passa ihop. De leker mellan finbladiga växterre Romkornen fastnar sedan på växterna och kläcks sedan efter ca 24 timmar. Denna art odlas bäst i ett lekakvarium med lågt vattenstånd (högst 15 cm). Efter leken bör föräldrarna flyttas eftersom de är romrövare. Glödbandsrasboran är en fredlig och livlig stimfisk om än något skygg. Den trivs bäst i ett akvarium som är ganska tätt planterat, varav en del flytväxter, men även har en fri simyta. Belysningen skall helst vara dämpad. Akvariet kan gärna innehålla några rötter. Den passar bra i ett sällskapsakvarium, men bör helst hållas tillsammans med andra rasboror, danior och mindre barber. Det är svårt att se skillnad på könen, men hanarna är slankare och har en relativt rak buklinje. Honorna är rundare med en kraftigare böjd buklinje.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information