Barber och Rasboror

Desmopuntius hexazona

Sexbandad barb


Vetenskapligt namn:
Desmopuntius hexazona
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus hexazona
Puntius hexazona
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Sexbandad barb
Ursprung:
Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand
Foto © Mikael Håkansson

Desmopuntius hexazona, även känd som Sexbandad barb, har en varierad kost som främst inkluderar små insekter, maskar, små kräftdjur och zooplankton. I akvarium äter den olika typer av foder, men smått fryst eller levande foder är särskilt uppskattat.

När det gäller reproduktion, är denna art en romspridare som lägger sina ägg i växter. Äggen kläcks inom cirka 24-36 timmar och ynglen blir frisimmande efter ungefär 3-4 dagar.

I sitt naturliga livsrum hittas sexbandad barb i torvrika vattensamlingar och närliggande vattendrag, särskilt där det finns riklig växtlighet och strandvegetation.

Denna fredliga och livliga stimfisk trivs bäst i grupper om minst 8-10 individer och trivs särskilt väl i akvarier med tillräckligt med växtmaterial, några rötter och ett mjukt underlag, som till exempel döda löv. Ljuset bör vara dämpat och en svag vattencirkulation är att föredra. Sexbandad barb kan samsas väl med andra liknande asiatiska fiskarter i ett sällskapsakvarium.

Könsdimorfism är tydlig, där hanarna oftast är något slankare än honorna samt visar upp intensivare färgmönster.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information