Barber och Rasboror

Barbodes semifasciolatus

Mässingbarb, kinesisk/grön barb


Vetenskapligt namn:
Barbodes semifasciolatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Puntius semifasciolatus
Acrossocheilus semifasciolatus
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Mässingbarb, kinesisk/grön barb
Ursprung:
Vietnam, Taiwan, sydvästra Kina och norra Laos.
Foto © Kjell Fohrman

Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder.
Arten återfinns i sin naturliga miljö i långsamflytande eller stillastående vatten där de lever i stim nära bottnen.
Arten är en romspridare bland växter där äggen kläcks efter ca. 1-2 dygn och ynglen blir sedan frisimmande ca. 1 dygn senare. Vuxna fiskar äter ofta upp äggen om de ges möjlighet och därför bör man efter leken separera ägg/larver från de vuxna.
Kinabarben är en livlig, lättskött och fredlig stimfisk (minst 8-10 st) som trivs bäst i ett tättplanterat akvarium med ett mörkt bottenmaterial. Dessutom kan akvariet gärna innehålla en del flytväxter för att dämpa ljuset. Akvariet kan gärna också innehålla andra grupper med stimlevande arter.
Hanarna har mycket starkare färger och är slankare och mindre än honorna. Honorna är rundare (speciellt under lekperioden) samt blir något längre än hanarna. Lekmogna hanar av naturformen utvecklar rödaktiga pigment på kroppens nedre del.


Av denna art finns det en gul färgform som brukar kallas för "guldbarb". Denna färgform existerar inte i naturen, men den är mycket vanlig i akvariesammanhang. Där är istället naturformen tämligen ovanlig.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information