Ciklider - Centralamerika - Mellanstora

Thorichthys affinis

Gul meeki, guldciklid, guldbuksciklid


Vetenskapligt namn:
Thorichthys affinis
Tidigare vetenskapligt namn:
Heros affinis
Cichlasoma affinis
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Gul meeki, guldciklid, guldbuksciklid
Ursprung:
Guatemala, Belize
Foto © Tonny Brandt Andersen

Thorichthys affinis är en kött- och allätare som kan äta allt standardfoder i akvariet, men föredrar smått fryst och levande foder. I sitt naturliga habitat är arten en parbildande substratruvare och leker oftast öppet på en sten eller rot.

Den är generellt sett en lugn fisk, även om den kan vara något revirhävdande. För att skapa en harmonisk miljö är det bäst att hålla en liten grupp av 5-6 individer och låta dem bilda par. Ett par kommer att hålla ett relativt litet revir i akvariet.

Akvariet bör ha en relativt stor bottenyta med finkornig sand och innehålla robusta växter samt gömställen i form av stenar och eventuellt en rot. Dessa element kommer att utgöra revirgränser för fiskarna. Vattnet bör vara syrerikt för att efterlikna deras naturliga miljö.

Det kan vara svårt att skilja könen åt, men hanarna blir vanligtvis längre och har mer utdragna rygg- och analfenor samt något starkare färger än honorna. Det är viktigt att undvika att hålla olika Thorichthys-arter tillsammans eftersom de lätt kan korsa sig.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information