Barber och Rasboror

Enteromius hulstaerti

Fjärilsbarb, afrikansk fjärilsbarb


Vetenskapligt namn:
Enteromius hulstaerti
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus hulstaerti
Capoeta hulstaerti
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Fjärilsbarb, afrikansk fjärilsbarb
Ursprung:
Demokratiska Republiken Kongo
Foto © Kjell Fohrman
Kött och allätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men bör i huvudsak ges smått levande och fryst foder.
Fjärilsbarben är en säsongslekare. Under lekperioden (i naturen under juni och sep-nov.) leker den dagligen. Den är en romspridare bland växter och bryr sig inte alls om avkomman efter att rommen lagts.
Fjärilsbarben är en fredlig och något skygg stimfisk (ha minst 6-8 st). Den trivs bäst i ett artakvarium som är ganska tätt planterat (gärna en del flytväxter), samt med finkornig sand på botten och några rötter. Belysningen skall helst vara dämpad. Den trivs bäst i surt vatten och stabila vattenvärden är en förutsättning för att de skall trivas.
Den kan även hållas i ett sällskapsakvarium men då bara med små fredliga arter som små rasboror, danior och barber.
Hanarna är slankare, har mer gulfärgade fenor. samt får något intensivare färger. Hanens främre sidofläck är mer halvmåneformad än honans som är rundare.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information