Barber och Rasboror

Haludaria fasciata

Melonbarb, randig barb


Vetenskapligt namn:
Haludaria fasciata
Tidigare vetenskapligt namn:
Dravidia  fasciatus
Barbus fasciatus
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Melonbarb, randig barb
Ursprung:
Södra Indien
Foto © Kjell Fohrman
Allätare. Äter i akvarium allt vanligt foder.
En svårodlad art som är en romspridare bland växter.
Melonbarben är en livlig och fredlig stimfisk (minst 6-10 st) som behöver gömställen och gärna en mörk botten. I akvariet skall också finnas växter och en öppen bottenyta. Den kan hållas i ett sällskapsakvarium ihop med de flesta andra fiskar som trivs i samma miljö.
Hanarna är något slankare än honan samt har något starkare färger.
Av denna art förekommer det olika färgvarianter på olika platser och det är möjligt att arten så småningom kommer att delas upp i flera olika arter.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information