Ciklider - Centralamerika - Mellanstora

Panamius panamensis

Panamaciklid


Vetenskapligt namn:
Panamius panamensis
Tidigare vetenskapligt namn:
Archocentros  panamensis
Cryptoheros panamense
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Panamaciklid
Ursprung:
Panama
Foto © Robin Hedström
Växt- och allätare. Äter i sin naturliga miljö främst aufwuchs (algmatta) men även t.ex. förmultnade växtdelar och små ryggradslösa djur. Lämpligt akvariefoder är olika slag av grönfoder kombinerat med lite fryst foder.
Panamacikliden är en parbildande substratruvare som i regel leker i en grotta. I huvudsak är det honan som tar hand om skötseln av avkomman medan hanen försvarar revirets yttre gräns. Arten är i samband med leken kraftigt revirhävdande och det mot alla fiskar i akvariet så antingen får man hålla dom i ett artakavrium eller i ett sällskapsakvarium med andra robusta snabbsimmande arter. För att kunna hålla 2 hanar av arten i samma akvarium krävs ett rejält stort akvarium (ca. 150 cm).
I akvariet skall det finnas gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt finkornig sand som bottenmaterial. Det är också en fördel om det är gott om växter i akvariet.
Hanarna är större än honorna. Honan har mörka fläckar på ryggfenan.
Det förekommer flera färgvarianter av Panama-cikliden.
Den rödaktiga varianten som bl.a. finns Rio Chagres-systemet och en mer vit-brun som bl.a. kan hittas i Rio Chepo och Rio Tuira-systemenHar du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information