Ciklider - Tanganyika - Substratruvare

Lamprologus callipterus, Msalaba

Tempo-lamprologus


Vetenskapligt namn:
Lamprologus callipterus, Msalaba
Tidigare vetenskapligt namn:
Lamprologus sp. 'tempo'
Lamprologus reticulatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Tempo-lamprologus
Ursprung:
Tanganyikasjön: Msalaba, Tanzania.
Foto © Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur och småfisk). Äter i akvarium allt standardfoder, men bör ges smått fryst foder.
I sin naturliga miljö återfinns halvvuxna hanar i grupper eller stim i alla slags biotoper. Honorna håller sig alltid i eller i närheten av snäckskal där man också hittar revirhävdande hanar.
Tempo-lamprologusen är en revirhävdande och harembildande substratruvare som leker i snäckskal. Honorna har var sitt snäckskal och hanens harem består av ett flertal honor (upp till ca 20). Endast honan är så liten att hon kan komma in i skalet. När ynglen är ca 3 cm lämnar de området och söker sig till steniga områden där gömställen finns. När hanynglen är ca 7 cm ansluter de sig till ett stim med andra hanar i ungefär samma storlek.
Den hålls bäst gruppvis med 1 hane och flera honor i ett relativt stort akvarium. Den kan hållas tillsammans med andra ej alltför små fiskar. Ett lämpligt akvarium skall ha finkornig sand som bottenmaterial, samt rikligt med tomma snäckskal (minst dubbelt så många som antalet fisk). Lämpliga snäckskal är från t.ex. vinbergssnäckor.
Hanen är mycket större än honan (15 cm resp. 6 cm). Honan har en spräcklig mörk basfärg på kroppen.
Det finns åtskilliga populationer runt sjön, men de skiljer sig inte så mycket åt.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information