Killis - ej årstidsfiskar

Epiplatys sexfasciatus

Sexbandad tandkarp


Vetenskapligt namn:
Epiplatys sexfasciatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Aplocheilus sexfasciatus
Panchax sexfasciatus
Familj:
Aplocheilidae
Handelsnamn:
Sexbandad tandkarp
Ursprung:
Västafrika: från Togo till Zaire
Foto på fisken Epiplatys sexfasciatus Foto © Mark Smith
Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Behöver levande foder, men accepterar ofta frys- och torrfoder.
Den sexbandade tandkarpen är en substratlekare som leker bland finbladiga växter. Äggen kläcks efter ca. 14-20 dygn. Den är en rovfisk och är ganska aggressiv. Den kan bara hållas tillsammans med jämnstora fiskar.
Ett lämpligt akvarium innehåller en del växter, rötter som gömställen, men också ett stort fritt simutrymme. Belysningen skall helst vara något dämpad (kan dämpas med hjälp av flytväxter). Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas.
Hanarna har ett metalliskt skimmer på kroppens sidor. Hanens anal- och bukfenor är spetsigare än honornas.
Det finns ett stort antal varianter av denna art. Dessa kan sinsemellan variera både vad gäller färg, teckning och form.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information