Killis - ej årstidsfiskar

Aplocheilichthys pumilus

Tanganyika lyktöga


Vetenskapligt namn:
Aplocheilichthys pumilus
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochilus pumilis
Lacustricola pumilis
Familj:
Poeciliidae
Handelsnamn:
Tanganyika lyktöga
Ursprung:
Afrika: Viktoriasjön, Tanganyikasjön, Eduardsjön och Kivusjön.
Foto på fisken Aplocheilichthys pumilus Foto © Mark Smith
Köttätare (små ryggradslösa djur). Behöver levande foder, men kan acceptera frys- och torrfoder.
Tanganyika lyktögat är en substratlekare som leker på finbladiga växter. Äggens mognadstid är ungefär 14 dagar. Den är en fredlig men skygg stimfisk.
Ett lämpligt akvarium innehåller en del växter, några rötter som gömställen, men också ett stort fritt simutrymme. Belysningen skall helst vara något dämpad (kan dämpas med hjälp av flytväxter). Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas. Låt gärna en svag lampa vara tänd i rummet under natten. Detta minskar risken att fisken skadar sig, eftersom den lätt blir stressad när akvariebelysningen släcks och tänds. Om man vill ha flera par ihop eller blanda med andra arter skall akvarietr minst vara på 40 liter.
Hanarna har orangebruna fenor (med undantag för bröstfenorna), alla fenor på honorna är "färglösa" och mer avrundade.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information