Akvariehelg
Rutilus rutilus
Övriga fiskar

Rutilus rutilus
Mört


Vetenskapligt namn:
Rutilus rutilus
Tidigare vetenskapligt namn:
Cyprinus  rutilus
Leuciscus  rutilus
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Mört
Utbredning:
Större delen av Europa (ej längst i söder) samt och även i stora delar av Asien

Foto: Erik Ahlin


Kött- och allätare (huvudsakligen insekter, snäckor, kräftdjur, plankton och växtdelar). Den föredrar i akvarium fryst och levande foder, men äter ofta även torrfoder.
Mörten är en äggspridare som i naturen leker under våren på öppet vatten. Vid leken fastnar de ca. 10-200 tusen äggen på växter, rötter etc. Kläckningen sker efter ca. 6-12 dygn.
I akvarium är arten relativt tålig. Mörten bör hållas i stim och den kan hållas tillsammans med andra kallvattenscyprinider.
Ett lämpligt akvarium skall ha finkornig sand som bottenmaterial, en del tåliga kallvattensväxter samt en del stenar eller liknande som bildar gömställen. Det är viktigt att vattnet inte är för varmt (i alla fall inte över en längre period) samt att det är rent och syrerikt.
Hanar och honor skiljer sig inte så mycket åt, men honorna är något större.
Som max.storlek anges ovan 45 cm, men mer normal max.storlek för de flesta populationer är ca. 25 cm.
Arten lever normalt i sötvatten, men på sina ställen (t.ex. i Östersjön) även i bräckvatten, men de senare vandrar upp i floder när de skall leka.


Anmäl fel på artbeskrivningen

Medlemmarnas kommentarer

Jättetrevlig

Väldigt trevlig akvariefisk, om än inte så färgstark. Ett tips är att ta små unga mörtar, de har mycket lättare att anpassa sig till akvarium. Klarar vanliga akvarietemperaturer & vanlig fiskmat, inklusive torrfoder, fint.
Växer dock snabbt och blir snart för stor för de flesta akvarier.

Kommentar av: Azur den 2012-03-05


Zoopet kan inte garantera att den information som anges i kommentarer är korrekt
Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik