Ciklider - Tanganyika - Substratruvare

Cyprichromis coloratus

Goldfin leptosoma, färgglad leptosoma


Vetenskapligt namn:
Cyprichromis coloratus
Tidigare vetenskapligt namn:
Cyprichromis sp. 'leptosoma goldfin'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Goldfin leptosoma, färgglad leptosoma
Ursprung:
Tanganyikasjön: I Zambia i sjöns södra del
Foto på fisken Cyprichromis coloratus Foto © Ad Konings

Denna art återfinns på öppet vatten i klippiga delar i sjöns södra del.
Där lever den i stora stim ihop med andra Cyprichromis-arter.
Köttätare (zooplankton och små ryggradslösa djur). Den föredrar i akvarium fryst och levande foder, men äter oftast även torrfoder.
I sin naturliga miljö lever den på öppet vatten nära klippområden på 5-40 meters djup.
Den är munruvare (honorna ruvar) och hanarna försvarar ett 3-dimensionellt revir på öppet vatten dit de försöker locka honorna för att leka. Honorna som ruvar ca. 3 veckor ger medelstora kullar (ca. 20).
Hanarna är relativt aggressiva och revirhävdande så ett stort akvarium är nödvändigt och de bör inte hållas ihop med veka arter.
De hålls i akvarium bäst i grupper på 6-12 individer eller fler (fler honor än hanar är att föredra). Lämpligt sällskap är tåliga bottenlevande arter. Akvariet skall vara minst 50 cm högt.
Hanarna är något större än honorna (max 15 resp. 12 cm) och är färggrannare.Honornas och ynglens kroppsfärg är mer enfärgat brunaktig.
Det finns några olika populationer av arten och arten är polykromatisk vilket innebär att hanarnas färg även inom samma population kan variera.

Arten har tidigare sålts under namnet C. sp. 'leptosoma goldfin'


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information