Ciklider - Övriga

Paratilapia polleni

Markely, Madagaskar-ciklid


Vetenskapligt namn:
Paratilapia polleni
Tidigare vetenskapligt namn:
Paratilapia bleekeri
Paratilapia typus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Markely, Madagaskar-ciklid
Ursprung:
Madagaskar
Foto på fisken Paratilapia polleni Foto © Ad Konings

Köttätare, i naturen mest insekter och små kräftdjur, men även fisk. Äter i akvarium allt standardfoder, men helst fryst foder som mysis, räkor etc. Den kan ta småfisk.
P. polleni är spridd över hela ön Madagaskar och hittas i flera olika sorters vatten och miljöer.
Madagaskarcikliden är en öppen substratruvare som på botten lägger 1000-5000 romkorn. Äggen kläcks sedan efter ca. 48 timmar och ynglen är frisimmande edter ca. 6-7 dygn. Bägge föräldrarna hjälper sedan till med att vakta avkomman in ca. 3-4 veckor.
Y
nglen skiljer sig helt från föräldrarna då de först är gulaktiga med en mörk fläck i ryggfenan. Med tiden blir de mer brunaktiga med ett mönster av pärlprickar och vertikala ränder som bara syns svagt. Vid ungefär 10 cm storlek börjar de anta vuxenfärgen (mer brunsvarta med vitblå prickar).
Hanar är främst aggressiva mot andra av samma art. Den är bara lämplig i rejält stora akvarier med många gömställen i form av rötter och stenar. Det är bäst att skaffa en grupp (6-8 st) med yngel och låta dom växa upp ihop.
Den accepterar också bräckvatten.
Hanen blir klart större än honorna, har mer utdragna rygg- och analfenor samt får en pannknöl.

Det råder en viss förvirring över namnsättningen för släktet Paratilapia och den har genom åren haft många namn. För tillfället har Paratilapia-varianterna delats in i 3 olika “arter”. Dels P.polleni som har stora vita (vitblå) prickar på kroppen, dels P. sp. 'largespots nosy bee' som återfinns mitt på öns norra samt nordvästra delar, samt P. sp. smallspots east som har små prickar och i huvudsak återfinns utefter Madagaskars östra kust.Medlemmarnas kommentarerParatilpia
Kommentar av: vargen.ekman@live.se den 2009-05-04

En sagolikt vacker firre,som strålar i fantastiska lekfärger.Har just i skrivandets stund yngelvård.Båda föräldrar sköter detta görbra.Glada hälsn.Y.E.

Goldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information