Dr.Stefan bilder på Zoopet

Dr.Stefan bilder på Zoopet180 l hörn
Nystartat (mars 2006) hörnakvarium. Vinkeltetror, Ancistrus och Kakaduciklid. Kommer mer så småningom.
180 l hörn, sydamerika
2 Brun diskus 4 Kakaduciklider (varav 2 hanar) 7 (?) Kakaduyngel 10 Vinkeltetror 2 Ancistrusmalar
180 l hörnakvarium, månljus
Nystartat (mars 2006) hörnakvarium, med månljus.
180 liter hörn, natt (månljus)
Sydamerika (diskus, kakaduciklid, vinkeltetra, ancistrus samt växter från Sydamerika). Månljus: IKEA:s Trettioen ljuslist (blå) monterad i två rader under rampen. Kanonbra!