mange993 bilder på Zoopet

mange993 bilder på Zoopet100 Liters
Fiskar: 4 Kampfiskar 5 Black molly 4 Platy 2 Malar Växter: Dammlevermossa windelöv Krusbladig crinum Indisk Hygrophila Alternanthera reineckii Roseafolia
2004-12-31_omgruppering_001
Fiskar: 4 Kampfiskar 5 Black molly 4 Platy 2 Malar Växter: Dammlevermossa, windelöv, Krusbladig crinum, Indisk Hygrophila, Alternanthera reineckii Roseafolia
220 LITERS
Som innehåller Fiskar: skalarer Guppy kardinaltetror Svärdbärare siamesiska algätare Växter: Siamesisk Hygrophila Alternanthera reineckii Roseafolia Dammlevermossa windelöv vallisneria
220 LITERS
Som innehåller Fiskar: skalarer Guppy kardinaltetror Svärdbärare siamesiska algätare Växter: Siamesisk Hygrophila Alternanthera reineckii Roseafolia Dammlevermossa windelöv vallisneria
220LITERS
Som innehåller Fiskar: skalarer Guppy kardinaltetror Svärdbärare siamesiska algätare Växter: Siamesisk Hygrophila Alternanthera reineckii Roseafolia Dammlevermossa windelöv vallisneria
450-Liters akvarium
ny layout 05-05-28