Stuart Grant Cichlid Fund
Aspidoras pauciradiatus
Malar - Corydoras (pansarmalar)

Aspidoras pauciradiatus
Falsk corydoras, fläckfens aspidoras


Vetenskapligt namn:
Aspidoras pauciradiatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Corydoras pauciradiatus
Familj:
Callichthyidae
Handelsnamn:
Falsk corydoras, fläckfens aspidoras
Utbredning:
Brasilien: Rio Araguaia.

Foto: David Sands


Allätare och köttätare (små ryggradslösa djur). Äter i akvarium t.ex. tablettfoder, men föredrar fryst foder.
Falsk corydoras är med all sannolikhet substratlekare, vilket innebär att äggen vid leken sprids ut. Det finns få kända odlingsrapporter i akvariemiljö för denna art.
Denna art påminner mycket om dvärgpansarmalarna både vad gäller beteende och utseende. I likhet med dessa är den också ganska ömtålig.
Alla pansarmalar är fredliga stimfiskar som man skall ha minst 6 st av, men gärna fler. De kan hållas ihop med andra fredliga arter.
Ett lämpligt pansarmals-akvarium skall innehålla en del växter, några gömställen av rötter, samt en öppen yta med ett bottenmaterial som består av fin sand (max 2 mm) utan vassa kanter. Är kanterna vassa skadas fiskarnas skäggtömmar. Det är också viktigt med rent och syrerikt vatten. Alla pansarmalar är dagaktiva.
Hanarna är mindre och mer långsträckta än honorna.
I likhet med Corydoras-arterna är Aspidoras känsliga för salt i vattnet.
Handelsnamnet "falsk corydoras" har den pga av sin likhet med Corydoras, som den skiljer sig från genom ett längre huvud.


Anmäl fel på artbeskrivningen

Medlemmarnas kommentarer

Skriv den första kommentaren


Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik