Zoopet
Xenotilapia flavipinnis, Bulu Point
Ciklider - Tanganyika - Munruvare (ej Tropheus)

Xenotilapia flavipinnis, Bulu Point
Gulfenad xenotilapia


Vetenskapligt namn:
Xenotilapia flavipinnis, Bulu Point
Tidigare vetenskapligt namn:
Xenotilapia boulengeri
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Gulfenad xenotilapia
Utbredning:
Tanganyikasjön: Bulu Point.
Foto: Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur som filtreras ut från sanden). Den föredrar i akvarium fryst och levande foder, men äter även torrfoder.
I sin naturliga miljö lever de i grunda sand- och övergångszoner där hanen och honan hjälps åt med att hålla ett revir (oftast på sandbottnen). De bygger inte något bo. Med undantag för lekperioden, då de går parvis, så lever de i stora stim.
Den gulfenade xenotilapian är en parbildande biparental (båda) munruvare som är något revirhävdande. Honan ruvar avkomman de första 7-12 dygnen, och därefter flyttas larverna till hanen. Hanen ruvar sedan ytterligare 5-6 dygn. Den totala ruvningsperioden är ca 15 dygn, därefter vaktas ynglen av båda föräldrarna under ytterligare ca 2 veckor. Denna art utmärks av en mycket bra yngelvårdnad. Antal yngel per lek brukar variera mellan 15-40 st.
I akvarium är hanar under lekperioden något aggressiva mot varandra men är i övrigt fredliga. Denna art hålls bäst i grupper på 6-8 st (3-4 par) med gott om utrymme och finkornig sand som bottenmaterial.
Hanar och honor skiljer sig inte så mycket åt även om hanarnas analfena oftast är något spetsigare. Det finns ett flertal olika varianter (färgformer) runt sjön, även om de inte skiljer sig så mycket åt.
Lite schematiskt kan man urskilja följande skillnader mellan de olika Xenotilapia flavipinnis-varianterna:
Färgformerna i sjöns norra del har en gul ryggfena, varianten från Nyanza Lac en gul-orange färg på munnen och strupen, varianten från Cape Tembwe har pärlemorfärgade prickar på kroppen, den från M´toto har dubbla gula streck på kroppens främre del, dessa streck saknas vid Kapampa, vid Moliro och Chimba har de ett längsgående gult band på kroppens bakre del, detta mönster hittas också hos övriga former i sjöns sydöstra del.
Färgformerna från den tanzaniska kusten har inga speciella markeringar, men har en blåaktig kropp och en gul ryggfena.
Mellan Kekese och Isonga finns en variant som kännetecknas av röda prickar i ryggfenan (denna har tidigare kallats för X. boulengeri).
Från Sibwesa och ytterligare norrut så är ryggfenan orange, några har också små röda prickar i ryggfenan.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Bli medlem på Zoopet