Ciklider - Sydamerika - Diskus

Symphysodon sp. 'pigeon blood'

Panda


Vetenskapligt namn:
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Panda
Ursprung:
Naturformerna lever i Amazonas-området. Detta är en framavlad variant.
Foto © Dick Au
Köttätare (små ryggradslösa djur). Äter i akvarium levande och smått fryst foder, men även torrfoder.
Diskusen är en öppen parbildande substratruvare som placerar äggen på växter, stenar eller rötter. En kull kan uppgå till 200-400 ägg. Äggen kläcks ca. 3 dygn efter leken. Ungfiskarna livnär sig den första tiden efter att de blivit frisimmande av ett hudsekret som föräldrarna avsöndrar. Såväl hanen som honan är yngelvårdande.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gömställen i form av rötter och ev. växter.
Diskusen är revirhävdande vid lek, annars en stimfisk. Den trivs bäst för sig själv men kan hållas i ett sällskapsakvarium ihop med t.ex. fredliga tetror, Corydoras och små sydamerikanska dvärgciklider.
Det är mycket svårt att se skillnad på könen och därför är det bäst att köpa en grupp med ungdjur som får växa upp ihop och para ut sig på ett naturligt sätt.
Ovan har vi väldigt kortfattat gett lite information om Diskus. Du hittar ytterligare information om diskus om du klickar på INFO: Ciklider-Sydamerika-Diskus som återfinns högst upp.
Diskus hör till de allra populäraste fiskarna och det är inte nog med att det finns åtskilliga varianter i naturen, utan det finns också en oerhörd mängd med framavlade varianter.
Det har diskuterats en hel del runt diskustaxonomin och många menar att det rör sig om en och samma art med olika färgvarianter. Andra att det rör sig om flera olika arter.
För enkelhetens skull har vi här följt samma indelning som de flesta böcker och delat in diskusarna i dessa arter (Heckel), S. aequifasciatus aequifasciatus (Grön), S. aequifasciatus axelrodi (Brun), S. aequifasciatus haraldi (Blå). Detta är dock inte någon exakt indelning utan inom varje "art" finns flera olika färgformer och att de olika arternas färger överlappar varandra.

Det är faktiskt ännu krångligare vad gäller odlingsvarianterna eftersom alla namn där är påhittade och att det t.o.m. är så att odlare ofta själva "döper" sina egna odlingsvarianter. Det finns med andra ord väldigt många fantasirika namn och samtidigt mängder av olika framavlade vackra diskusvarianter.
Vi har valt att följa den gruppindelning som brukar användas på utställningar dvs. Symphysodon sp. 'pigeon blood', 'red', 'red spotted', 'red turquoise', 'snakeskin', 'solid turquoise', 'striped turquoise' och övriga.
Vi har gjort en "huvudartbeskrivning" för resp. grupp samt dessutom tagit med några "artbeskrivningar" av varianterna inom resp. grupp.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information
Övriga arter i släktet

Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (green)
Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (green)
Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (green)
Symphysodon aequifasciatus axelrodi (brown)
Symphysodon aequifasciatus axelrodi (brown)
Symphysodon aequifasciatus axelrodi (brown)
Symphysodon aequifasciatus axelrodi (brown)
Symphysodon aequifasciatus haraldi (blue)
Symphysodon aequifasciatus (green)
Symphysodon discus (Heckel)
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'övriga'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'pigeon blood'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red spotted'
Symphysodon sp. 'red turquoise'
Symphysodon sp. 'red turquoise'
Symphysodon sp. 'red'
Symphysodon sp. 'red'
Symphysodon sp. 'red'
Symphysodon sp. 'red'
Symphysodon sp. 'red'
Symphysodon sp. 'snakeskin'
Symphysodon sp. 'snakeskin'
Symphysodon sp. 'snakeskin'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'solid turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'
Symphysodon sp. 'striped turquoise'