Killis - årtidsfiskar

Austrolebias juanlangi

Juanlangis killi


Vetenskapligt namn:
Austrolebias  juanlangi
Tidigare vetenskapligt namn:
Cynolebias  juanlangi
Familj:
Rivulidae
Handelsnamn:
Juanlangis killi
Ursprung:
Brasilien, Uruguay
Foto på fisken Austrolebias  juanlangi Foto © Kjell Fohrman
Köttätare (små ryggradslösa djur). Mata i huvudsak med levande och fryst foder, men den accepterar oftast även torroder.
Arten är en bottenlekare som uppskattar om den kan "dyka" ner i bottensubstratet (t.ex. torv).
Den är något revirhävdande och aggressiv mot andra av samma art. Den är en s.k. årstidsfisk (levnadstid i akvarium drygt 12 månader) även om den i naturen ibland återfinns i områden som inte torkar ut under torrperioden och där kan den leva längre. Ett par eller en trio kan gå i ett relativt litet akvarium, men bättre är att ha flera i ett större akvarium (minst 60 liter). Den kan äta små fiskar.
Ett lämpligt akvarium skall ha en dämpad belysning, mörkt bottenmaterial och innehålla några växter (gärna flytväxter). Det skall finnas en del gömställen bland rötter. Gärna också rätt lågt vattenstånd samt lugnt vatten. Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas.
Hanarna har intensivare färger samt mer utdragna fenor.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information