Ängen Juni '08.

Ängen Juni '08.

Ängen Juni '08.

Information

  • Namn: Ängen Juni '08.
  • Beskrivning: Första sommaren i mitt försök att återskapa en övergödd äng. 2007 var detta ett hav av 1.5m hög älggräs och tuvtåtel, i år har jag redan slagit ängen två gånger, och mängder av lägre örter har kunnat bli synliga: det vita är hundkäx, det gula är smörblomma, det blålila är midsommarblomster. Man kan också se daggkåpa, älggräs (förstås), maskros, ängstistel, gulmåra och humleblomster. I "finns där men syns inte på fotot" korgen finns bl.a. teveronika, gullviva och en liten kovall-liknande sak jag ännu inte kunnat identifiera. Trädet som skuggar en del av fotot är en ung ek. Jag kommer att försöka göra ängen gradvis näringsfattigare genom att inte gödsla utan bara slå & forsla bort hö. På några år skall det nog bli hyfsad ordning på den. Det framgår kanske inte riktigt av bilden, men gräsen/örterna är ungefär knähöga.
  • Fotograf: Azur