Explosion

Explosion

Explosion

Information

  • Namn: Explosion
  • Beskrivning: Många av växterna på balkongen blommar nu. T.ex. min Clivia (mönjelilja).
  • Fotograf: Azur