Brusig bild & brusreducering

Brusig bild & brusreducering

Brusig bild & brusreducering

Information

  • Namn: Brusig bild & brusreducering
  • Beskrivning: Mörk bild som ljusats upp och därmed blivit brusig. Området innanför kvadraten är brusreducerad. Notera förlusten av detalj.
  • Fotograf: Azur