Jättesandsnäckor som parar sig

Jättesandsnäckor som parar sig

Jättesandsnäckor som parar sig

Information

  • Namn: Jättesandsnäckor som parar sig
  • Beskrivning: Vanlig sandsnäcka förökar sig partenogenetiskt, utan parning, genom att honor kläcker obefruktade ägg i manteln och så småningom släpper ut små miniatyrhonor. Hanar existerar, men är mycket sällsynta. Andra morfer av sandsnäcka har oftare hanar, och av mina tre jättesandsnäckor är åtminstone en uppenbarligen hane, för här ser vi en parning. De olika morferna kan korsa sig, och avkomman blir äkta F1'or, större, friskare och mer snabbväxande än någon av föräldra-morferna, pga deras extremt låga grad av homozygota recessiva alleler. Jag hoppas få se det i mitt kar.
  • Fotograf: Azur