Liposarcus pardalis ( Pterygoplichthys pardalis ) L 023

Liposarcus pardalis ( Pterygoplichthys pardalis ) L 023

Liposarcus pardalis ( Pterygoplichthys pardalis ) L 023

Information

  • Namn: Liposarcus pardalis ( Pterygoplichthys pardalis ) L 023
  • Beskrivning: Liposarcus pardalis ( Pterygoplichthys pardalis ) L 023
  • Fotograf: Marie J