Affärsmedlemskap - artbeskrivningar i affär


Zooaffärer är idag enligt lag skyldiga att tillhandahålla artbeskrivningar till sina kunder för alla levande djur som säljs i en affär - (se denna sida).

På Zoopet finns idag ca. 2.400 artbeskrivningar på fiskar, växter och skaldjur och nya läggs hela tiden till. Affärer kan abonnera (s.k. affärsmedlemskap) på rätten till att skriva ut och sätta upp dessa artbeskrivningar i affären samt att dela ut dem till kunderna.

Det finns 2 olika sorters artbeskrivningar som man kan använda –

  • dels de vanliga artbeskrivningarna (se nedan) som innehåller mycket info och som är lämpliga att dela ut till kunderna. Dessa finns i flera format – men minsta format är A6.
  • dels finns miniartbeskrivningar för fiskar (se den påhittade artbeskrivningen nederst). Dessa fiskartbeskrivningar (kommer så småningom även för skaldjur och växter) som är 40x100 mm stora innehåller lite text: Namn, handelsnamn, ursprung; samt även symboler för svårighetsgrad, max.storlek, min. storlek akvarium, salthalt, vattentemperatur, pH, foder, gruppfisk/solitär, gömställen, belysning, hoppare.Observera att det inte på något sätt är tillåtet att exponera eller lagra i dator den information som finns på Zoopet utan skriftligt tillstånd – överträdelser kommer att beivras. Observera även att s.k. goldmedlemskap på Zoopet inte innebär att man har rätt att använda artbeskrivningarna i en affär – för detta krävs ett affärsmedlemskap.

Om du vill ha ytterligare information om detta eller vill anmäla din affär för ett abonnemang kontakta kjell.fohrman@zoopet.com