Zoopet
1000 liter FOWLR - ett akvarium på www.zoopet.com

1000 liter FOWLR
(Saltvattensakvarium)

av: petnym - (2015-06-17)
Betyg

Ditt betyg

Fakta

Fabrikat: DIY
Bredd: 200 cm
Höjd: 70 cm
Längd: 70 cm
Antal liter: 980 liter

BESKRIVNING

1000 liter saltvattensakvarium med kirurgfiskar

Akvariet huserar ett antal medelstora kirurgfiskar och har inretts med ett flertal stora revpelare för att uppfylla fiskarnas behov av gömställen och sovplatser. Akvariet konverterades från sötvatten ("high-tech växtakvarium") till saltvatten när vi flyttade till hus. Akvariet fick en central placering i vardagsrummet med långsidan mot vardagsrummet och ena kortsidan synlig från entrén. Akvariet hade från början lite fler koraller men har under några år med småbarn fått gå främst med fisk och endast några enklare koraller. En setup som på engelska brukar benämnas FOWLR, "Fish-only with live rock".

Akvariet körs med en modern variant av "Berlin-metoden", dvs filtreringen sköts av levandesten och en effektiv skummare, men kompletteras också med modernare metoder som fosfat-absorber och dosering av kolkälla. Fosfat exporteras med absorberande aluminiumremover i en hemmabyggd uppflödesreaktor. Kalcium (CaCl2), Alk (NaHCO3) och spårämnen tillförs med en doserpump enligt Ballingmetoden. Värdena mäts och justeras periodiskt genom manuella tillsatser. Vattnet hålls mycket klart genom att det filtreras med ett mekaniskt filter med filtermedia på rulle och genom att vattnets "gulämnen" tas bort genom en gemensam verkan av UV-filter, ozon-reaktor och dess efterföljande kolfilter.

Möbeln, som är ett hemmabygge, är byggd av reglar och köksluckor från IKEA. Bänken är invändigt målad och ljudisolerad. Överdelen döljer vattenlinjen och motverkar bländning från belysningen. Tekniken är noga utvald för minimera oljud. Två fläktar ventilerar skåpet från fukt.

Akvariet är inte borrat utan vattnet flyttas över akvariekanten mha en hemmabyggd överrinning helt av PVC. Designen påminner om en "Herbie overflow", dvs det mesta av vattnet går genom en hävert, dvs ett rör vars flöde justerats tills det inte kommer några bubblor den vägen ("full siphon pipe"). Resterande flöde går genom ett annat rör ("trickle pipe"). Hävertröret har en manifold som möjliggör matning till olika delar av sumpen. Hälften av vattnet matas rakt in i skummaren medans resten går in i det mekaniska filtret. Min overflow är byggd av 32 mm och 40 mm PVC-rör. Ett 32 mm PVC-rör leder upp vattnet till akvariet via en annan manifold som försörjer uppflödesfilter och annan teknik med vatten. Vid utflödet finns en dubbel 3/4" Loc-line så att man kan rikta utflödet dit det gör mest nytta. Returpumpen är specad för ca 6000 l/h men en del av det flödet går tillbaka till sumpen.

Fiskarna matas flera gånger per dag med en varierande diet bestående av flingor, pellets och frysfoder. Två doseringsapparater med pellets kompletterar den manuella matningen. Korallerna matas någon gång per vecka med "Reef Pearls" och diverse frysfoder.

Akvariet konverterades från sött till salt år 2008 och är i drift än idag (Februari 2015).

Utmärkelser
Featured Tank på 3Reef Juni 2014.
Tank of the month på Aquatic log Feb 2015.

Kommentera gärna lägst ned på denna sida! :-)


INREDNING

Akvariet är som de flesta saltvattensakvarium inrett med levandesten och koraller.

Akvariet innehåller ca 120 kg levandesten som köpts i två omgångar från andra akvarier. Levandestenen har med hjälp av buntband staplats i ett antal revpelare som placerats i akvariet. Detta ger fiskarna ett stort antal skrevor och hålrum som de kan gömma sig i. Bottensubstratet består av en blandning av finkornig korallsand och ett grövre korallgrus (3-5mm),

Akvariet innehåller ett mindre antal enkla koraller som fått växa upp från små korallfragment.


TEKNIK

Vid valet av teknik har jag lagt krutet på akvariets viktigaste delar, belysning, skummare och cirkulation. Akvariet skummas med en Royal Exclusive Bubble King Supermarin 250, en skummare som kan få en välskakad flaska julmust att verka avslagen.

En hel del av akvariets teknik är hemmabyggen. Förutom sump, ytavrinning, fragghylla och returpumpens manifold har jag byggt akvariets LED-belysning, en temperaturkontroller, en LED-belyst algae scrubber, en biopellets-reaktor, och ett uppflödesfilter.

Utöver detta har jag under årens lopp samlat på mig en nästan komplett uppsättning tekniska prylar; en returpump, en kalciumrektor, en ozonreaktor, ett UV-filter, 2st kylramper med sex fläktar vardera, en doserpump, en Auto-top-off (ATO) för automatisk påfyllning av vatten, ett Theiling Rollermat mekaniskt filter och en osmos-anläggning.

Invånarna i saltvattensakvarium gillar hög vattencirkulation i akvariet. Flödet i mitt akvarium sköts av 5 st kraftfulla streampumpar som jag monterat på akvariets kortsidor. En kontroller växlar flödet mellan de båda sidorna.

Sump med all teknik står under akvariet. Sumpen är placerad inuti akvariemöbeln för att uppnå maximal ljudisolation av tekniken. Sumpen är ett 380-liters helglasakvarium med måtten 115 x 54 x 60 cm i 10mm glas och svart silikon. Sumpen är indelad i fem sektioner med var sin funktion. Vattenpåfyllning, skumning, filter, vattenbyte och returpump har sin separata del. Sumpen rymmer ca 100 liter osmosvatten för vattenpåfyllning vilket ger möjlighet att lämna akvariet utan tillsyn en längre period utan att vattenpåfyllningen blir lidande. Osmosvattnet filtreras av en 5-stegs omvänd osmos med en kapacitet på 400 gpd (ca 1 liter/min). Utgående vatten har TDS=0 och kvalitén övervakas med en dubbel inline TDS-meter.

En DIY STC-1000 temperaturkontroller reglerar temperaturen genom att styra doppvärmaren. Kontrollern ger redundans till doppvärmarens inbyggda termostat och ger således skydd mot oavsiktlig upphettning av akvariet vid eventuellt fel på doppvärmaren. Kontrollern styr också de båda fläktpaketen (GHL PropellerBreeze II 6 Fan) som kyler akvariet varma dagar. En andra STC-1000 sköter temperaturen i sumpens vattenbytesdel.

Tekniklista:
Skummare: Royal Exclusive Bubble King Supermarin 250
Kalciumreaktor: Schuran jetstream 1 (Ej i drift 2015)
Returpump, Laguna 6000 l/h
Biopellets-reaktor: DIY återcirkulerande reaktor (Ej i drift 2015)
Ytavrinning: DIY PVC
Belysning: 550W DIY LED-ramp
ATO: Tunze Osmolator 3155
Flöde: 5st Streampumpar Tunze 610x på Tunze multicontroller 7095
Mek Filter: Theiling Rollermat
PO4-filter: DIY Uppflödesfilter
NO3-filter: DIY Uppflödesfilter
Ozon: Avast Marine Mutiny II, Pinpoint ORP-meter
UVC: De Bary 25W
Övrigt filter: DIY Algae Scrubber "Belgian Blue" (Ej i drift 2015)
Dosering: Kamoer KSP-F03 (3 chn)
Värme: 300 W Jäger doppvärmare,
Kyla: 2st GHL PropellerBreeze II 6 Fan
Tempkontroller: DIY STC-1000
Matning: 2st Eheim 3581 Digital Automatic Feeder
Osmos: Saturn, 400 gpd med boosterpump

Övrigt:
2x DIY Manifold av PVC-rör
Loc-line utflöde
DIY Fragghylla med magnetfäste

Länkar
Showcase - 3reef (eng)
Teknikbeskrivning - www.pny.se (sv)
Projekttråd - Saltvattensguiden (sv)
Projekttråd - Reefcentral (eng)
Projekttråd - Ultimate Reef (eng)
Projekttråd - 3reef (eng)
LED-bygge - Saltvattensguiden (sv)
LED-bygge - Ultimate Reef (eng)
Byggtråd, Biopelletsreaktor - Saltvattensguiden (sv)
Byggtråd, Temperaturkontroller - Saltvattensguiden (sv)
Akvariefakta - AquaticLog (eng)


VÄXTER

ÖVRIGA DJUR

Övriga djur (finns ej med i artregistret)

3st Pepparmintsräkor, Lysmata wurdemanni
Xst Turbosnäckor

Akvariet innan påfyllning

Fiskar

Sump

Hemmabyggd LED-belysning

Palettkirurgfisk "Doris" - "yellowbelly", Paracanthurus hepatus.

Elddvärgkejsare, Centropyge Loricula.

Gulstjärtad kirurgfisk, Zebrasoma xanthurum.

Mekaniskt filter (Theiling rollermat)


Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Tack

Mathias Nilsson, 2015-02-02

Jag älskar genomgången. Det är helt enkelt så bra det kan bli.

Fantastiskt!Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo