Faktatråd om AkvarieVatten

Kollaps
X
 
 • Tid
 • Show
Rensa alla
nya inlägg
 • Raven
  • February 2005
  • 15385

  Faktatråd om AkvarieVatten

  Mors.
  hade lite småtråkigt inatt och studsade runt på olika hemsidor som zoopet.com ciklid.se och även google och samlade ihop information och tänkte skulle dela med mej av den.
  Har även hämtat info från Kramfors Koiklubb.

  Det som är skrivet är min tolkning av det jag läst men även mina erfarenheter, det som funkar och passar bra för mej kan va helt fel för dej så läs och bestäm själv om du ska salta vattnet till exempel eller hur du ska göra med vatenbyten medmera.

  konstruktiv kritik mottages gärna då vissa sektioner mycket väl skulle kunna utvecklas och även inkludera mer information.

  Mvh Raven

  Ph
  Ph är ett sätt att mäta balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner och anges på en skala 0-14.
  Under 7 så är vattnet surt och finns mycket vätejoner.
  Över 7 så är vattnet basiskt finns då mycket hydroxidjoner.
  Vid ph 7 är vattnet neutralt.
  För att mäta ph används enklast ett så kallat dropptest
  Ph skalan är logaritmisk och det betyder att höjer man ph från 7 till 8 så höjs hydroxidjonhalten 10 gånger.
  Höjer du från 7 till 9 höjs halten av hydroxidjoner 100gånger och sänks ph från 9 till 6 sjunker halten av hydroxidjoner till 1/1000 medans vätejoner ökar 1000gånger.
  Detta gör att även små ändringas i ph ändras balansen mellan joner mycket.

  För att höja ph kan man tillföra kalk genom att inreda med kalksten, koralsand eller snäckskal.
  Man kan även lägga kalk i ett ytterfilter eller i en påse vid utblåset på innerfilter.
  Kalk höjer mest vattnets hårdhet och det är därigenom svårt att säga var ph kommer hamna.
  Man kan även höja ph med hjälp av bikarbonat och fördelen är då att man kan lägga sej på ett visst värde utan att det påverkas(dock påverkar kalksten positivt medans rötter påverkar ph negativt)
  Bikarbonat höjer även karbonat-hårdheten vilket ger ett mer stabilt ph värde.
  Man bör dock tänka på att göra ett vattenbyte innan man använder bikarbonat för att undvika att ammoniak bildas.
  Bikarbonat kan köpas i matbutiker.
  Bikarbonat kan höja ph till max 8.5 så överdosering är relativt ofarligt.
  En tesked ca 5gr per 100L höjer KH drygt 1grad.

  För att sänka ph kan rötter användas men tar tid och är svårt att hamna på en specifik nivå.
  Torv kan användas för att sänka ph, det man bör tänka på är att en viss mängd kan ibland sänka ph väldigt mycke men även väldigt lite.
  Torv kan även göra vattnet te-färgat.
  Även Torven kan läggas i ett ytterfilter eller påse framför ytblåset på ett innerfilter.
  Går även att laka ur torv i en spann/tunna bredvid akvariet och hälla i tills man når önskat värde.
  Finns även andra sätt att sänka ph som till exempel saltsyra och fosforsyra.
  Tillverkare som Sera har även preparat för att både höja och sänka ph, ph- och ph+ heter 2.
  Senast redigerad av Raven; 11 January 2006, 02:51.
  LänkGalleri (reviderad 21-05-06)
  Faktatråd Om AkvarieVatten
  Växtakvaristernas Paradis
 • Raven
  • February 2005
  • 15385

  #2
  Kh - KarbonatHårdHet
  Kh anger halten av karbonater i vattnet.
  Karbonat reagerar med vätejoner och kan därigenom neutralisera syra.
  Det gör att ämnen som skulle sänka ph istället neutraliseras och påverkar då inte ph.
  Kh anger vattnets buffringsförmåga och ju högre kh är ju mer stabilt blir ph och ju lägre ju mer instabilt blir ph.
  Kh påverkas av mängden bikarbonater och karbonater i vattnet.
  ph över 10.3 finns mest karbonater och vid ph under 10.3 finns mest bikarbonat

  Gh - TotalHårdHet
  Mängden kalcium och magnesium mäts med gh
  Oftast mäts hårdhet i grader på den tyska skalan, dh och dgh.
  Ett hårt vatten har högre förmåga att neutralisera gifter jämfört med mjukt vatten.
  Vid uppvärmning kan man se kalk fällas ut om vattnet innehåller mycket kalk.

  Konduktivitet - MicroSiemens
  Konduktivitet anger hur bra vattnet leder ström och då salter ökar strömledningsförmågan används konduktiviteten för att mäta salthalten

  Syre
  Mängden syre är av stor betydelse för akvariets funktion och fiskarnas överlevnad.
  Fiskarna står för en mindre del av syreförbrukningen, det mesta förbrukas av dom nedbrytningsprocesser som finns i akvariet.
  Exempelvis växtdelar och mat förbrukar syre när det ruttnar men även bakterierna som tar hand om fiskarnas avfallsprodukter behöver syre.
  Man kan öka syrehalten i vattnet genom att ha god cirkulation på ytvattnet.
  Luftpump kan användas men effektiviteten är begränsad då luftbubblorna har för kort kontakt med vattnet.
  Växter tillför syre genom fotosyntesen där koldioxid omvandlas och syre frigörs; man bör dock tänka på att växter inte tillför syre under natten utan i praktiken förbrukar syre nattetid.
  Ju varmare vattnet är ju mindre syre finns det tillgängligt och ju kallare det är ju mer syre finns tillgängligt.
  Här finns tabell och mer info om vatten värme och syre.


  RO - Reverse Osmosis
  RO är en process där vattnet renas genom att tryckas genom ett membran som avskiljer salter och mineraler från vattnet dock inte till 100%
  Vattnet som är renat är inte lämpligt för fiskar efter som både dåliga och bra salter försvinner.
  Detta går dock att komma över genom att blanda RO-vatten och kranvatten.
  Går även att tillsätta salter för att få vattnet fiskvänligt.

  Filter
  Bra filter är mycket viktigt att ha för att avfallsprodukter från fiskarna ska omvandlas till mindre giftiga ämnen.
  Ammonium omvandlas till nitrit som sen omvandlas till nitrat dock kan växter inte ta upp detta nitratet utan måste mineraliseras först.
  Fråga 20 personer hur ett filter skall rengöras och du får 25 olika svar men min personliga åsikt är att ett filter ska rengöras först när vattenflödet börjar sjunka.
  Generellt sett behöver innerfilter rengöras oftare än ytterfilter pga sin avsevärt mindre filtervolym.
  När man gör rent filtermassan bör man även passa på att göra rent själva pumpdelen.
  Man ska ALDRIG använda varmt vatten när man gör rent filtermassan då bakterierna dör och i värsta fall kan man få en nitritspik.
  däremot kan man med fördel göra rent filtermassan i en spann med akvarievatten
  Hur ofta rengörning behövs varierar också mycket på akvariet och dess innevånare.
  Man bör göra rent filter mellan vattenbyten för att påverkan på akvariet och dess miljö inte ska bli för stor.

  FilterMaterial.
  Dom 3 vanligaste sätten att rena vatten är Biologiskt Mekaniskt och Kemiskt.
  Biologiskt är med hjälp av bakterier som omvandlar giftiga ämnen till mindre giftiga ämnen i den såkallade kvävecykeln.
  Bakterierna behöver en bra yta att sätta sej på och sten plast och keramik används bl.a, tyvärr har dom oftast för lite yta i relation till volymen materialet tar men finns filtermaterial att köpa som är speciellt gjort för biologisk rening.
  Ehfisubstrat är en.
  Kemisk filtrering används för att höja/sänka ph(läs mer i höja och sänka ph) men även aktivt kol används ibland för att avlägsna rester av mediciner till exempel.
  Aktivt kol bör inte användas permanent pga att det suger åt sej dåliga ämnen ända tills det blir mättat för att då släppa ifrån sej ämnena och kan då i värsta fall leda till förgiftning av vattnet med dödsfall som följd.
  Mekanisk rening används för att avlägsna skräp och partiklar ur vattnet.
  Filtervadd och filtermatta kan användas.
  Man bör dock tänka på att mekaniska filter blir i längen biologiska om dom får gå tillräckligt länge.
  I ytterfilter kan man köra med flera olika filtermaterial, både biologiska och mekaniska men även kemiska.
  UVC är egentligen ingen filtermetod utan man belyser vatten med uvc ljus som tar död på bakterier och svävalger om lampan är tillräckligt stark och vattnet inte flödar igenom för fort, sen tar filtret hand om dom döda partiklarna.
  Väteperoxid är rätt så ovanligt men fungerar genom att h202 sönderfaller till h20(vatten) och släpper ifrån sej 1 syreatom.
  Denna ensamna syreatom reagerar med första bästa molekyl, kan va en bakterie som då kommer brytas ner snabbt och effektivt.
  Den fria syreatomen kan även träffa på en annan ensam syreatom och då bilda syre som då också kan hjälpa till med nedbrytning av skräp.
  Väteperoxid används i en såkallad oxydator men man ska va försiktig då överdosering är lätt.
  Råder delade meningar om huruvida oxydator är bra eller inte men dom som pratar gott om den nämner ofta att akvariet ser renare ut genom att fiskskit till exempel bearbetas mer effektivt och försvinner snabbare.

  VattenBeredningsPreparat
  Det råder delade meningar om vattenberedningspreparat typ aquatan/aquasafe behövs men beror också på var man får vattnet ifrån.
  Vattenberedningspreparat binder metaller så har man nya kopparrör eller varmvattenberedare kan det va en bra ide att använda beredningsmedel för att neutralisera kopparn.
  Man kan även låta vattnet rinna några minuter för att få bort vatten som stått still i rören.
  Min personliga åsikt och erfarenhet(har Göteborgsvatten) är att vid mindre vattenbyten behövs inget beredningsmedel men vid större 50% och mer har jag använt beredningsmedel utifall.
  Finns även andra preparat som Sera Nitrivec som innehåller bakterier för att få igång den biologiska filtreringen snabbare och minska risken för problem med nitrit.
  Sera Toxivec används när man akut behöver sänka halten av nitrit och ammonium.
  Ryktet gör gällande att aquatan/aquasafe/toxivec kan ta upp vissa ämnen från växtnäring så bör man inte ha i växtnäring precis efter beredningspreparat.

  Värme
  För att fiskarna inte ska frysa används doppvärmare för att värma vattnet.
  Doppvärmare säljs med olika styrkor från under 10w till 300w.
  Långt ifrån alla behöver använda doppvärmare pga att lampor och pumpar som värmer.
  Man bör även va medveten om att termostaten kan hänga sej på doppvärmare vilket kan "koka" fiskarna till döds men går att undvika genom att undvika att välja en för stark.
  Man kan även välja 2x150w istället för 1x300w, skulle ena doppvärmaren hänga sej i på läget är den för svag för att höja värmen såpass mycket att fiskarna dör.
  Man ska också tänka på att doppvärmare alltför ofta inte håller vattnet på inställd temperatur så användande av termometer rekommenderas.
  Täckglas isolerar mot kyla men även rumstemperaturen påverkar mycket.
  Istället för doppvärmare kan man lägga värmekabel under bottenmaterialet men är dock avsevärt mycket dyrare än doppvärmare men är däremot mycket mer diskret än doppvärmare är.
  Genom att ställa akvariet på en frigolitskiva kan man förhindra en del av värmen att försvinna från akvariet vilket sänker uppvärmningskostnaden och hjälper till att förhindra att växterna för kalla rötter.

  Vattenbyte.
  Råder mycket delade meningar om hur mycket och hur ofta vattenbyte skall göras
  Beroende på fiskbelastning filter och växtmassa kan allt mellan mer än 50% i veckan till mindre än 50% om året fungera.
  Slang används enklast till större akvarier men bör tänka på att en del slangar är antimögelbehandlade.
  Slangen bör heller inte användas till nåt annat än just vattenbyten men även förvaras svalt och mörkt och ej vattenfylld för att förhindra bakterietillväxt så gott man kan.
  Använder man slang kan man med fördel ta en petflaska och skära av botten och sätta på slangen för att få en slamsug.
  Dock ska man inte slamsuga på djupet utan mest ytligt för att inte störa bakteriefloran i botten för mycket.
  Man kan variera effektiviteten hos slamsugen genom att välja större 1.5L eller mindre 0.5L petflaska.
  Mindre ger mer drag medans större inte suger med sand lika lätt.
  Bör också tänka på att en del fiskar finner en slang intressant och fiskar kan i värsta fall dö om dom kommer för nära.
  Har man egen brunn kan det va lämpligt att få vattnet analyserat för att se om det är skadligt eller inte.
  Har man kommunalt vatten brukar det lokala vattenverket ha uppgifterna på sin hemsida.
  Man bör även va noga med temperaturen på vattnet då för varmt/kallt i värsta fall kan va fatalt för fiskarna.
  Använder man salt bikarbonat eller dylikt ska man bara ersätta för bytt vattenvolym men man måste även tänka på att en del vatten avdunstar.
  Man bör även stänga av tillbehör som doppvärmare för att förhindra att den överhettas och går sönder vilket i värsta fall gör vattnet strömförande.
  I vissa fall bör även filter stängas av beroende på hur dom är monterade.
  Gör inte gärna färre vattenbyten. Ju större och ju mera sällan de sker desto större blir miljövariationen för både växter och fiskar. Det är en stor nackdel.

  Vattenbyte i Damm (saxat från Kramfors KoiKlubbs hemsida)
  Delvattenbyte i en fungerande damm är beroende dammens storlek, antal fiskar, fiskarnas storlek, tillgång på föda, växter i dammen, pumpar och filter.
  Det är nödvändigt att ha så stora och effektiva filter med tillräcklig genomströmning, att ammoniak- och nitritvärdena ligger på 0. Det är det enda acceptabla värdet och bör därför kontrolleras regelbundet (c:a en gång per vecka för ett moget filter, om inget ovanligt inträffar).
  Man måste "kunna" sin damm.
  Ett moget, fungerande filter bidrager till att höja nitrathalten i vattnet, vilket bör föranleda 10 - 15 % vattenbyte per vecka. Vattna trädgården med dammvattnet.
  Det räcker inte att fylla på det som avdunstat, föroreningarna blir kvar i dammen.

  Viktigt för att dammen ska fungera så att det inte behövs stora vattenbyten är att man bl a genom att se till att inte löv, döda alger, fiskspillning och annat ligger och ruttnar på bottnen. Filtrets mekaniska rening hålles ren, så att den inte slammar igen, var rädd om bakteriekulturen i den biologiska delen!.
  Syrehalten i vattnet är viktig och eftersom många processer i vattnet slåss med fiskarna om tillgången på syre, därför bör man se till att alltid ha ett överskott.
  Det gör att algblomning skall undvikas, eftersom algerna, liksom alla växter med klorofyll, under natten stänger fotosyntesen och övergår till cellandning, vilket innebär att de också förbrukar syre.

  Salt
  Råder mycket delade meningar om man ska använda salt eller inte.
  Vissa fiskar kräver saltvatten medans en del trivs bra i bräcktvatten medans dom flesta klarar sej utmärkt utan salt.
  Är viktigt att man använder salt utan jod då det är giftigt för fiskar, man bör även undvika klumpförebyggande medel.
  Man kan köpa salt från akvariebutiker men även salt från matbutiken funkar bra om man får rätt sort.
  Saltet ska lösas upp innan man har i det i akvariet för att undvika problem med fiskar som äter saltkornen.
  Man ska också va noga vid vattenbyten och bara salta för den mängd vatten man byter men man ska även ta vattenavdunstningen i beräkning.
  Fisk som hålls i salthalter dom inte lever i verkligheten måste arbeta hårdare för att hålla rätt salthalt och blir då stressade och kan i värsta fall bli sjuka av påfrestningen.
  1-2 liter salt per 100 liter vatten ger bräckt och 3.5 liter salt per hundra liter ger saltvatten.
  Man ska aldrig tillsätta mer än 0.5liter per hundra liter vatten för sötvattensfiskar, dock gäller inte detta för kortare behandling mot yttre parasitangrepp vilket dock ska göras mycket försiktigt.
  Många väljer att använda salt för att både förebygga och bota sjukdomar.
  Vissa organismer trivs dåligt i saltat vatten men fiskar får även ett kraftigare slemlager vilket hjälper till att förhindra parasiter från att sätta sej på fisken.
  Salt är även bra för fiskar som har "köttsår" då fisken kan lägga mindre energi på att upprätthålla salthalten i kroppen och istället kan koncentrera sej på att tillfriskna.
  1dl per hundra liter kan användas för att hjälpa skadade fiskar.
  Vitaprick och mindre allvarlig fenröta kan i bästa fall botas med hjälp av salt.
  Salt är även bra att tillsätta vid nitritspik då det lindrar och hjälper fisken att överleva genom att bl.a skydda gälarna.
  Man ska dock tänka på att vissa fiskar kan va mycket känsliga mot salt.

  Ammoniak / Ammonium / Nitrit / Nitrat
  Kvävecykel och cykla ett akvarie handlar om den period då ammoniak(avfall från fiskar) och senare nivåerna av nitrit når giftiga nivåer för att sen omvandlas till mer ofarlig nitrat vilket både växter och alger gillar.
  Det största mistaget många nya akvarister gör är att sätta igång ett akvarium och stoppa ner
  alldeles för mycket fisk vilket lätt kan leda till så höga nivåer av ammoniak och/eller nitrit att
  fiskarna i värsta fall dör, även om fiskarna inte skulle dö kan dom bli allvarligt skadade och då dö i förtid.
  Ammoniak omvandlas till nitrit av nitrosomasbakterier som sen omvandlas av nitrobakterbakterier till nitrat.
  Om det inte finns syre eller ph skulle va högt kan nitrat bli till nitrit som kan bli till ammonium som tillslut kan bli till ammoniak.
  I ett nytt akvarium finns inte dom bakterierna och det kan ta lång tid innan allt har kommit
  igång ordentligt men kan snabba upp processen och minska risken för problem med ammoniak och nitrit genom
  att hälla i bakteriekultur som till exempel sera nitrivec.
  Man kan med fördel köra ett nytt filter paralellt med ett gammalt filter i ett biologiskt fungerande akvarium för att få igång det snabbt och ha en fungerande bakteriekultur när filtret sen flyttas till ett nystartat akvarium.
  Gör man rent ett akvarie för kraftigt och/eller gör rent filtret för nogrannt så kan även ett akvarie som
  varit igång en längre tid behöva "cyclas" in.
  Även medicinering kan påverka bakteriefloran negativt.
  Man kan hålla bra koll på ammoniak och nitrit med hjälp av dropptester.
  Det råder delade meningar huruvida vattenbyte är ett bra sätt eller inte att få ner höga nivåer av nitrit
  då en del anser att man får en "bumerang effekt" genom att byta vatten då man tar bort dom bra bakterier som finns där, dock innehåller vattnet bara mindre mängder medans dom allra flesta finns i filtermassan och bottenmaterialet om det inte är för kompakt.
  Personligen har jag erfarenhet av att vattenbyten har en bra effekt då det funkat bra för mej.
  Ju kallare vattnet är ju längre tid tar det för bakteriefloran att komma igång.
  Man bör också mata sparsamt i början (minst 2 veckor) så inte nivåerna stiger för snabbt för mycket.
  Man bör också hålla koll på fiskarna för att se hur dom mår, stress, utstående ögon, ingen aptit, fenröta, hastig andning och om man ser dessa symptom är min rekommendation att göra ett vattenbyte.
  Genom att tillsätta 1-3dl salt per hundra liter vatten kan man till viss del skydda fisken genom att nitriten får svårare att ta sej in via gälarna.
  Dock ska man va försiktig då vissa fiskar är saltkänsliga samt att många växter inte trivs i saltat vatten, mer än 250mg/l.
  Man kan minska halten av nitrat i vattnet på många sätt, ordentligt med växter, sump med växter i, färre fiskar och mindre mat vilket dock inte alltid är så bra men dne enklaste metoden är dock vattenbyte.
  Sera rekommenderar att nitrathalten ska hållas under 50ppm
  Ammonium och ammoniak står i relation till varann och ph anger var balansen finns.
  Vid högt ph går balansen mot mer ammoniak.
  utgår man från 5mg/l ammonium och ph höjs från 7 till 9 så ökar mängden ammoniak från 0.05mg/l som är ofarligt till 1.25mg/l som är direkt dödligt.
  Ammonium har flera skadliga effekter på fisk såsom att gälarna skadas så fisken får svårt att ta upp syre men även att fisken får problem med att reglera vätskebalansen.
  Ammonium är bra att hålla koll på i nystartade akvarier, byte/rengörning av filter, efter medicinering som påverkar bakteriefloran men även när man utökat fiskebeståndet då bakteriefloran kanske inte hinner med den ökade lasten.
  Ett biologiskt fungerande akvarium behöver man inte hålla koll på ammonium då filtret tar hand om det.

  Vad är nitritförgiftning? (saxat från Kramfors KoiKlubbs hemsida)
  Nitrit angriper fiskens slemskikt och fisken visar symtom på irriterat skinn genom att tex.skrubba sig mot stenar, hoppa högt och simma snabbt alldeles under ytan.
  Symtomen är lätt att förväxla med parasitangrepp.
  Nitrit har också allvarliga konsekvenser för fiskens blod.
  Nitrit förstör de röda blodkropparna i fisken.

  Förgiftningen beror på att nitriten tas upp via gälarna och kommer ut i blodet. Där förstörs hemoglobinet, de röda blodkropparna. Dessa ombildas då till methemoglobin som saknar den röda färgen och inte kan transportera syre.
  Eftersom syretransporten i blodet minskar så kommer fiskarna att kvävas, oavsett hur mycket syre som finns i vattnet.
  De första säkra symptomen på nitritförgiftning är att fiskarna snappar efter luft i ytan. Detta kan ske under normala förhållanden också, men nu är frekvensen en helt annan. Till slut står alla fiskarna vid ytan.
  Om och när förgiftningen passerar detta stadium så sjunker fiskarna ned mot bottnen av utmattning.
  Mata inte fiskarna om du misstänker nitritförgiftning,
  Om nitrithalten är för hög, mata inte förrän nitriten är normal.
  Byt 30% av vattnet, då ska fiskarna må bättre.
  Tillsätt nedbrytningsbakterier, Tex. Sera Nitrivec
  Om det inte hjälper, byt 50% av vattnet.
  Ser du att det är akut och fiskar är döda, byt större delen av vatten, öka cirkulationen om det går, för att öka syremängden i vattnet, till du ser att fiskarna är normala.
  Och du får göra en omstart av ditt akvarium/damm.
  Glöm inte att använda vattenberedningsmedel.

  Olika nitritkoncentrationer.
  0,0 - 0,2 mg nitrit/liter - Är tillfredsställande för många fiskar.
  0,2 - 1,0 mg nitrit/liter - Fiskarna visar vantrivsel, ömtåliga fiskar dör.
  1,0 - 10 mg nitrit/liter - Många fiskar dör eller får skador som nedsätter fiskens immunförsvar
  Senast redigerad av Raven; 11 January 2006, 02:48.
  LänkGalleri (reviderad 21-05-06)
  Faktatråd Om AkvarieVatten
  Växtakvaristernas Paradis

  Kommentar

  • vance
   • December 2004
   • 872

   #3
   Bra intiativ!

   Tycker iofs att det låter konstigt med 1-2 liter salt/100 liter vatten. Jag har alltid hört 1 dl, men du kanske pratar om något annat sammanhang än mig
   Bara döda fiskar simmar med strömmen

   Kommentar

   • cobra
    • December 2004
    • 1743

    #4
    Gud vad du skriver inlägg, har du ingen dyngs rytm eller jobb är nyfiken på vad du har för akvarium...?
    Fotosidan.se

    Kommentar

    • Raven
     • February 2005
     • 15385

     #5
     1 liter salt per 100 liter vatten ger bräckt vatten och det är för salt för sötvattenfiskar.

     står även att man aldrig ska tillsätta mer än 0.5liter salt per hundra liter vatten för sötvattensfiskar men även där ska man va försiktig då vissa fiskar är känsliga för salt.
     LänkGalleri (reviderad 21-05-06)
     Faktatråd Om AkvarieVatten
     Växtakvaristernas Paradis

     Kommentar

     • Raven
      • February 2005
      • 15385

      #6
      Ursprungligen postat av cobra
      Gud vad du skriver inlägg, har du ingen dyngs rytm eller jobb är nyfiken på vad du har för akvarium...?
      dygnsrytmen...inte mycke men är oftst vaken dygnets mörka timmar.
      är ju nattmänniska.
      och när det gäller akvarie står det i min profil numera
      LänkGalleri (reviderad 21-05-06)
      Faktatråd Om AkvarieVatten
      Växtakvaristernas Paradis

      Kommentar

      • Kramfors
       • January 2003
       • 7265

       #7
       Nu väntar vi på en sammanställning av sjukdomar och lämpliga mediciner och vilket ämne som är verksamt i medicinen.
       http://www.kramforskoi.com/

       Kommentar

       • little_gerhard
        • September 2005
        • 28

        #8
        Intressant läsning det där!

        Angående det där med antimögelbehandlade slangar, har de en tendens att kännas väldigt "klibbiga" alt. "inoljade" när man känner på de efter en stund i vattnet?

        Fasa inför svar

        Kommentar

        • Raven
         • February 2005
         • 15385

         #9
         vet inte men skulle va kul å veta.
         LänkGalleri (reviderad 21-05-06)
         Faktatråd Om AkvarieVatten
         Växtakvaristernas Paradis

         Kommentar

         • batski
          • October 2004
          • 8891

          #10
          Jättebra initiativ Raven! Mycket nyttig information!

          Skulle bara vilja lägga till två detaljer:

          1. Förutom medel för att sänka pH:t finns det även meddel som har en buffereffet. Dvs de sänker pH:t till en önskad nivå ochhöjer KH så man får ett stabilt pH som inte riskerar att sjunka vidare. Jag kör själv med en sån produkt. Waterlife's pH 6.5 buffer.

          2. En viktig anledning till att använda vattenberedningsmedel är att neutralisera kloramin i fall kranvattnet innehåller det.

          Toppeninfo annars
          "The animals of the world exist for their own reasons.
          They were not made for humans
          any more than black people were made for whites
          or women for men." - Alice Walker

          Kommentar

          • sacha
           • May 2005
           • 1016

           #11
           Elchocker ? ... Får du de själv raven el ? hehe.. Mopeder å pensionär hmm. Mopeder för att du är 15år el för att du e sjukpensionär å får elchocker ?
           Tjopp...

           Kommentar

           • Raven
            • February 2005
            • 15385

            #12
            så du har tittat i min profil
            får elchocker varenda gång ja kopplar in videon till datorn
            LänkGalleri (reviderad 21-05-06)
            Faktatråd Om AkvarieVatten
            Växtakvaristernas Paradis

            Kommentar

            • y0da
             • August 2005
             • 1697

             #13
             Ursprungligen postat av little_gerhard
             Intressant läsning det där!

             Angående det där med antimögelbehandlade slangar, har de en tendens att kännas väldigt "klibbiga" alt. "inoljade" när man känner på de efter en stund i vattnet?

             Fasa inför svar
             Det tror jag inte.. hoppas jag verkligen inte, menar jag .
             Har en transparant slang till min powerhead, den är extremt slemmig när man tar på den. Känns ungefär som en ål tycker jag. Hur det kommer sig vet jag inte, men jag tror inte det är pga antimögelbehandling iaf.
             http://www.y0da.se

             540L SA

             Kommentar

             • Skogsfrua
              • November 2005
              • 309

              #14
              Imponerad Raven. Skall genast printa ut det du skrivit.... Hade tänkt inköpa en bok för att lära men nu kan jag läsa detta istället//

              Kommentar

              • little_gerhard
               • September 2005
               • 28

               #15
               Ursprungligen postat av y0da
               Det tror jag inte.. hoppas jag verkligen inte, menar jag .
               Har en transparant slang till min powerhead, den är extremt slemmig när man tar på den. Känns ungefär som en ål tycker jag. Hur det kommer sig vet jag inte, men jag tror inte det är pga antimögelbehandling iaf.
               Okej, då känns det bättre

               Kommentar

               Arbetssätt...