Info om ett miljöprojekt i Tanganyikasjön finns på denna sida