Vilken av dem mindre botiorna (max 10 cm) klarar av att hålla antalet sandsnäckor nere?

Och fungerar botior med corrysar?