Skalarer som lagt rom bland yngel. Man kan (på originalfilmen) se honan (det är den rödögda skömheten) fånga yngel som försöker rymma och spotta tillbaka dem på bladet.