I akvariet är det ofta full fart - inte minst vid matdags.