Djurmagazinet

 

Text: Janne Arleklint, Omarbetning från Photoshop till Pixlr: Christian Alfredsson

Pixlr är ett bildredigeringsprogram som finns på adressen www.pixlr.com. Det är inte så avancerat som Photoshop men kostar då också ingenting att använda.

Förberedelser
Det absolut viktigaste tipset kommer direkt. SPARA UNDAN ORGINALFOTOT OCH HA EN BRA BACKUP!

Det kan inte nog understrykas hur viktigt detta är. Fotot är lika viktigt som negativet var förr.

Börja jobba med en bild
Till skillnad från de flesta vanliga program så ligger detta program helt på internet. För att börja skriver du in www.pixlr.com i en webbläsare. Klicka på den svenska flaggan för att få programmet på svenska. Programmet laddas och det kan ta en liten stund. För att börja jobba med bilden så klickar du på menyn Arkiv / Öppna. Bilden laddas nu upp till pixlr och du kan börja jobba med den.

Beskärning
För att en bild skall förmedla det fotografen har för avsikt att förmedla är det viktigt att bilden är komponerad på ett bra sätt eller att bildens olika delar är placerade på ett smakfullt sätt i bilden.

Det bästa sättet att åstadkomma detta är att tänka på det redan i fotograferingsögonblicket. Det kan dock vara svårt att få till det som man vill i och med att fiskarna ofta inte är helt samarbetsvilliga. Det kan därför bli nödvändigt att beskära bilden i efterhand.

I Pixlr beskärs bilder med beskärningsverktyget, eller crop-verktyget som det kallas på engelska. Se röda markeringen till vänster i nedanstående bild. Välj beskärningsverktyget genom att klicka på det.
    • Beskär ett område så som du vill att bilden skall se ut genom att klicka på musen och dra musen över bilden.


Kloning (att ta bort skräp och damm)

När man fotograferar i akvariet kommer det lätt med skräp och krafs på bilderna. Smuts på glaset eller partiklar i vattnet är inte snyggt på bild. Om du använder blixt kommer blixten att bidra till att skräpet syns ännu mer.

Naturligtvis skall du försöka hålla glaset och vattnet så rent du kan när du fotograferar, men om du ändå får med skräp på bilden finns det en räddning.

Kloningen gör du med hjälp av klonstämpeln  som du hittar bland verktygen. Se den röda markeringen till vänster i bilden nedan. Det ser ut som en stämpel.

Inställningar
Syftet med klonstämpeln är att du skall plocka upp färg någonstans i bilden och stämpla in den på en annan plats i bilden. Precis som en stämpel och en stämpeldyna, men innan du gör det finns det lite inställningar att göra för stämpeln.

Dessa inställningar kan du göra högst upp på skärmen när du har valt klonverktyget. Se den röda markeringen i bilden nedan.

Välj en pensel
Sätt opaciteten till 50 % (opaciteten säger hur genomskinlig färgen du stämplar blir)Så här klonar du:
När du valt klonstämpeln plockar du upp färg i stämpeln genom att hålla ner CTRL-tangenten samtidigt som du klickar någonstans i bilden. Klicka så nära det skräp du skall ta bort som möjligt för att få en så korrekt färgnyans som möjligt.

När du nu har ”färg” i stämpeln klickar du på det skräp du vill ta bort. Du kan behöva klicka flera gånger eftersom vi valt att färgen skall vara lite genomskinlig. Orsaken till genomskinligheten är att vi inte vill att kloningen skall synas så tydligt i den färdiga bilden.
Nu kan du fortsätta stämpla bort skräp på andra ställen i bilden utan att nödvändigtvis plocka upp ny färg i stämpeln. Stämpeln kommer automatiskt att ta upp ny färg intill det skräp du vill stämpla bort.

Prova dig fram genom att justera inställningar av penselstorlek och opacitet. Efter en tid kommer du att hitta inställningar som du tycker fungerar.

Justering av kurvor och nivåer
Något som ofta skiljer en bra bild från en dålig bild är bildens kontraster. Ofta upplevs en digital bild som bättre om kontrasterna ökas i förhållande till hur bilden ser ut då den kommer ur kameran.

Två bra funktioner för att justera kontrast kallas ”nivåer”, respektive ”kurvor”. Bilderna nedan visar en bild direkt ur kameran och en bild där bildens kontrast ökats genom funktionen nivåer.Nivåer
Ett sätt att justera bildens kontraster är att använda funktionen ”Nivåer”. Du finner den i menyn Justeringar/Nivåer. På engelska kallas funktionen ”Levels”.
När du väljer ”Nivåer” får du upp en ruta som ser ut så här:Den figur som visas kallas histogram och visar hur mycket mörka och ljusa toner det finns i bilden. Vänstra delen motsvarar svart och högra delen motsvarar vitt. Däremellan ligger alla mellantoner.

Om vi nu vill öka kontrasten i bilden kan vi ändra så att bildens mörkaste del blir helt svart och att bildens ljusaste del blir helt vit genom att dra i de pilar som motsvarar svart- respektive vitpunkt.

Du kan även dra i den gråa pilen som representerar gråpunkten för att ljustera ljusheten i bildens mellantoner.

Kurvor
Det andra sättet att justera bildens kontraster är att använda funktionen ”Kurvor”. Du finner den i menyn Justeringar/Kurvor. På engelska kallas funktionen ”Curves”.

När du väljer ”Kurvor” får du upp en ruta som ser ut så här:X-axeln i diagrammet visar alla toner från svart till vitt som kan tänkas finnas i ursprungsbilden, medan Y-axeln visar de toner från svart till vitt som du vill att bilden skall ha.
Sättet att öka kontrasten i bilden är att ta tag i det sneda strecket med musen och dra det till en svag S-kurva. Innebörden blir att de delar i bilden som är ljusa, ljusas upp lite mer, medan de delar i bilden som är mörka, mörkas ner.Justering av bildstorlek
Bilden som kommer ut från digitalkameran kan ha olika storlek beroende på hur många pixlar kameran har. Bilder för publicering på webben måste förminskas för att rymmas på skärmen och för att inte bli för ”sega” att ladda ner till din browser.

Vissa hemsidor är sådana att bildens storlek justeras automatiskt för att passa in på sidan, men det bästa är att du själv ser till att ha rätt storlek på bilden. Det kommer att göra att bilden visas med bästa möjliga kvalité.

På vissa hemsidor finns en regel att bilderna skall vara minst ett visst antal pixlar på längsta sidan. Mitt tips är att du gör dem i exakt den angivna storleken så att den inte behöver förminskas automatiskt. Automatisk förminskning på hemsidan leder till att skärpan försämras.
Funktionen för att justera bildstorleken hittar du i menyn Bild/Bildstorlek.
När du väljer funktionen får du upp en ruta som ser ut så här:När du skall göra bilden för att lägga ut den på en hemsida behöver du bara bry dig om ett par saker:
Se till att ”Bibehåll proportioner” är ikryssad
Ange hur många pixlar du vill ha i antingen ”Bredd” eller ”Höjdfältet” (På Zoopet är 1250 pixlar på största sidan bra)
Klicka i OK rutan!
Förändring av bildens storlek kommer oundvikligen att leda till att bilden tappar skärpa. Därför är det alltid nödvändigt att skärpa upp bilden efter en storleksförändring.

Skärpning
Skärpning är alltid det sista du skall göra med en bild i Pixlr.

Om man eftersträvar en skarp bild är det nödvändigt att den är skarp när den kommer från kameran. I Pixlr kan man aldrig trolla fram skärpa i en bild som är felfokuserad eller har rörelseoskärpa. Vad man däremot kan göra är att anpassa bilden så att skärpeintrycket förbättras efter det att man förändrat bildens storlek. Man kan också anpassa bilden för att se skarp ut på olika media (papper, webb… o.s.v.)

Du hittar funktionen i menyn Filter/Gör skarpare. Varje gång du klickar på Gör skarpare blir bilden lite skarpare. Du kan få göra detta många gånger. Överdriv dock aldrig skärpningen.

 Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik