Bli medlem på Zoopet

 

 

BACK TO NATURE AKVARIEGUIDE
Författare: Kjell Fohrman
Förlag: Simontorp Säteri AB (svenska upplagan)
ISBN: 91-89258-02-9
Utgivningsår: 2000 
Format: 240x170 mm
Antal sidor: 192
Antal färgfoton: Mer än 600
Språk: Svenska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris: 230:-
Kommentar: Grundläggande och rikt illustrerad akvariebok som lämpar sig för såväl nybörjaren som för specialisten.
Boken första del behandlar ämnena – Akvariet, Inredning, Vattnet, Växterna, Alger, Teknik och tillbehör, Foder, Skötsel, Lekbeteende, Sjukdomar, Att köpa fiskar – på ett grundläggande och rikt illustrerat sätt.
Bokens andra del beskriver ca 550 fisk- och växtarter genom foton och lite text. Varje fiskart beskrivs avseende - Vetenskapligt namn, Familj, Handelsnamn, Utbredning, Temperatur, Max. storlek, pH-värde, Min. längd akvarium, Svårighetsgrad samt en kortare information. Fotona är genomgående en hög klass.
Boken har getts ut på 8 olika språk, förutom på svenska också bl.a. på norska och danska. En av få akvarieböcker som skrivits av en svensk.

 

AKVARIETS LEXIKON
Författare: Hans A. Baensch och Rüdiger Riehl.
Förlag: Imazo AB.
ISBN: 3-88244-048-1
Utgivningsår: 1990 
Format: 180x120 mm.
Antal sidor: 991.
Antal färgfoton: Mer än 750.
Språk: Svenska.
Övrigt: Inbunden.
Rek. ca. pris.:406:-
Kommentar: Denna bok är den mest omfattande akvariebok som getts ut på svenska. Mer än 600 fiskarter och 100 växtarter beskrivs utförligt med hjälp av foton och relativt mycket text (för fisk bl.a. synonymer, förekomst, 1:a införande, kön, beteende, villkor, odling, foder, temperatur, längd, akvarielängd och svårighetsgrad.
Dessutom innehåller boken en rätt stor allmän del där det bl.a. behandlas – Akvariet, Teknik och tillbehör, Växter (bl.a. förökningssätt, skötsel), Fiskar, Hur man håller och sköter fiskar (bl.a. foder, skötseln, fisksjukdomar).
Boken är med andra ord en mycket bra och utförlig bok. Det som kan sättas på dess minussida är främst att den har några år på nacken (utkom första gången 1983). Många fisknamn har hunnit ändras och mycket har hänt på teknikområdet. Det kan därför vara vettigt att främst för namnens skull komplettera denna bok med Aquarium Atlas, Photoindex 1-5 (se separat bokanmälan). Den senare boken är en sammanfattning av denna bok och fyra andra senare utgåvor i Aquarium Atlas serien.
Akvariets Lexikon är en översättning av den första av böckerna i Aquarium Atlas-serien. Den 2:a gavs ut på engelska och tyska och den 3:e, 4:e och 5:e enbart på tyska.

 

AQUARIUM ATLAS, Photoindex 1-5
Författare: Hans A. Baensch och Gero W. Fischer.
Förlag: Mergus Verlag.
ISBN: 3-88244-083-X
Utgivningsår: 1998 
Format: 180x120 mm.
Antal sidor: 1215.
Antal färgfoton: Mer än 4600.
Språk: Engelska.
Övrigt: Inbunden.
Rek. ca. pris.: 406:-
Kommentar: Denna bok är som namnet säger ett fotoindex och innehåller foton på mer än 4000 olika fiskarter. Fotona är små och väldigt lite information ges om varje art. Detta till trots är denna bok ett utomordentligt bra verktyg när man vill leta reda på en viss art, titta på hur den ser ut och få lite kortfattad information om fisken.
Boken är sammanfattning av de fem böcker som tidigare getts ut i Aquarium Atlas-serien. Den första gavs bl.a. ut på svenska (se separat bokanmälan). Den 2:a på engelska och tyska och den 3:e, 4:e enbart på tyska.


 

TIDERNAS FISK
Författare: Samantha Weinberg
Förlag: MånPocket
ISBN: 91-4617-664-0
Utgivningsår: 2001 
Format: 176 x 110 mm
Antal sidor: 270
Antal färgfoton: 0
Språk: Svenska
Övrigt: Häftad
Rek.ca. pris.: SEK 50:-
Kommentar: Knappast en akvariebok, men vi har ändå med den för att det är en trevlig skönlitterär bok som handlar om jakten på kvastfeningen. En dramatisk berättelse om upptäckten av den levande efterföljaren till ett flera hundra miljoner år gammalt fossil. En mycket välskriven bok för fiskentusiaster, fossilfreaks och alla andra. 

 

SISKEBURAR OCH GULDFISKSKÅLAR
Författare: Ingvar Svanberg
Förlag: Bokförlaget Arena
ISBN: 91-7843-143-X
Utgivningsår: 2001 
Format: 170x140 mm
Antal sidor: 162
Antal färgfoton: 20, samt 30 svartvita
Språk: Svenska
Övrigt: Inbunden
Rek.ca.pris.: 216:-
Kommentar: I denna bok skildras sällskapsdjurens kulturhistoria. Den lär inte bara ut djurens historia utan också, kanske främst, en hel del om människan genom att granska hennes förhållningssätt till sina djur genom tiderna.Om oss Kontakta oss Facebook

Allt innehåll är copyright Fohrman Aquaristik