denna sida kan man läsa en intressant artikel om hur fångsten av akvariefisk kan vara ett bidrag till miljön.