handdator

Visa fullständig version : Kan någon????linsod
2007-05-15, 09:48
Förklara vad dessa betyder

No3
No4
Nh3
Nh4

Pegrasus
2007-05-15, 11:59
NO3 är i alla fall nitrat.

toccata
2007-05-15, 12:16
No3 är nitrat (ej att förväxla med nitrit!)

No4 är jag inte säker på. Någon form av jon...

Nh3 är Ammoniak
Nh4 är Ammonium

Xul
2007-05-15, 13:44
NO2 och NO3 skall det säkert stå dvs nitrit och nitrat.
nitrat bildas av ammonium som sedan bryts ner till nitrat. ammonium (som kan bli ammoniak i alkalisk miljö) och nitrit är någorlunda giftigt och fiskarna tar oftast skada av halter över 1 mg/L

NH3 ammoniak (förekommer i alkalisk/neutral vattenlösning) direkt giftigt

NH4 ammonium (förekommer i sur/neutral vattenlösning)


Nitraten bör vara 10-50 mg/L (beror på växterna dock)