Interzoo 2016

Världen största zoofackmässa arrangeras vartannat år i Nurnberg, Tyskland. Läs Zoopets artikel om vad den erbjöd akvaristerna.


 Interzoo 2016

Invasiva arter

Artikel om den nya lagstiftningen om förbud för s.k. invasiva arter som kommer att leda till att flera akvarieväxter förbjuds och även en del annat.


  Inavisa arter

Insugsgaller?

Brams har hittat en enkel och billig lösning på ett insug.

 Insugsgaller