Zoopet


Artbeskrivningar för affärer | Bli vanlig medlem | Bli Goldmedlem |
Användarnamn: Lösenord:

Fiskar / Fiskbeskrivning

Karpliknande fiskar (ej koi, guldfisk, barber, rasboror)

Balantiocheilus melanopterus

Zoopet - Balantiocheilus melanopterus
Vetenskapligt namn:
Balantiocheilus melanopterus
Tidigare vetenskapligt namn:
Barbus melanopterus
Puntius melanopterus
Familj:
Cyprinidae
Handelsnamn:
Silverhaj
Utbredning:
Thailand, Borneo, Sumatra och Malacka-halvön.

 Större bild i bildarkivet  Foto: Mark Smith


I naturen lever olika fiskarter i olika vatten som håller olika temperaturer. Oftast är det tropiska fiskar som finns i våra akvarier, vilket innebär att de vill ha ganska varmt vatten. Vattentemperaturen kan dock variera under året även i tropiska vatten. Till skillnad från människan är fiskar växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer med svängningar i vattentemperaturen. Därför är det speciellt viktigt att vi har rätt temperatur på akvarievattnet.

Arter som lever i vatten där det är stora svängningar i temperaturen mellan olika årstider är naturligtvis mindre känsliga för temperaturvariationer än de som lever i vatten där temperaturen är ungefär samma året runt.

De temperaturer vi har angivit för varje art anger inom vilket intervall temperaturen skall hålla sig i akvariet för att fiskarna skall trivas.

Att ange en arts max.längd är inte det enklaste. En art blir ofta olika stor i naturen och i akvarium (oftast större i akvariemiljö), hanar och honor är olika stora osv. När vi beräknat en arts längd har vi utgått från normal vuxen storlek i naturen, samt den största av honan och hanen (oftast hanen, men långtifrån alltid).

Den längd vi angivit kan skilja sig ganska mycket från den längd de kan uppnå i akvarium. Ett exempel på ett släkte som blir betydligt större i akvarium är malawicikliderna i släktet Aulonocara. I naturen blir de oftast inte större är 9 cm, i akvarium blir de ofta 13-14 cm, dvs 50% längre. Anledningen till att en art blir större i akvarium än i naturen är tillgången på mat. I akvariet får de betydligt mer mat, som de inte behöver arbeta (motionera) för, än de får i naturen.

Ett exempel på motsatsen är hajmalen (Pangasius hypophthalmus) som i naturen kan bli 130 cm, men som i akvarium kan bli 80 cm, ja ofta inte ens så lång. Anledningen till detta är att fiskarna behöver utrymme för att växa till naturlig storlek. Är akvariet för litet stannar den oftast upp i växten.

Därför är det svårt att ange en exakt vuxenstorlek, men siffran som angivits är ändå en ungefärlig utgångspunkt.


Ursprunglig världsdel

Här anges från vilken världsdel en speciell art härstammar. Hela världsdelen är visserligern markerad, men detta innebär i regel inte att arten lever i hela det markerade området.

Sannorlikare är att den bara finns i ett mindre område som t.ex. vid ett litet rev i en speciell sjö, i ett större flodområde etc. För närmare angivelse av området se "Utbredning" på varje fiskbeskrivning.

pH är ett mått på vattnets surhet och alkalinitet och mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 står för neutralt vatten, över 7 är basiskt (alkaliskt) och under 7 är surt. pH-värdet bestäms av om den materia (t.ex. mineraler, organiskt material) som har löst sig i vattnet är alkaliskt eller surt och av mängden löst materia.

Olika arter lever i naturen i olika sorters vatten. I Sydamerika och Asien är oftast vattnet surt (pH under 7) till neutralt (runt 7), i Västafrika relativt neutralt (runt 7), i Centralamerika och djupvattenssjöarna i Östafrika basiskt (över 7).

Därför är det viktigt att fiskarna i akvariet har ungefär samma vatten. Vill du ha reda på mer om pH, som hur man mäter, eller hur man ändrar pH-värdet uppmanar jag dig till att gå in på rubriken "Akvarievatten" som du finner i huvudkolumnen till höger. Under rubriken "Akvarievatten" hittar du också mycket annan information om olika vattenkemiska förhållanden man måste tänka på. Till exempel är det mycket viktigt att känna till vattnets KH-värde.

För varje fiskart har vi angivit ett intervall inom vilket pH-värdet skall befinna sig för att just denna art skall trivas. Visst kan man genom långsam tillvänjning vänja många arter till att överleva i vattenvärden som ligger utanför detta intervall, men det är definitivt inte att rekommendera eftersom det dels är frågan om djurplågeri och dels i det långa loppet ändå riskerar att ta en ände med förskräckelse.

Ett annan viktig faktor vad gäller pH-värdet är att det hålls stabilt, dvs det får ej variera för mycket, stora hopp i pH-värdet (även om den övre och undre gränsen ligger inom intervallet) är mycket skadligt för många fiskarter. Mer om detta hittar du i avdelningen "Akvarievatten".

Olika fiskarter kräver olika storlek på akvariet. Vad som påverkar detta är naturligtvis i första hand fiskens storlek, men det finns också annat. Aktiva fiskar som simmar mycket kräver ett större akvarium än en mer passiv osv.

Vi har angivit en siffra både för akvariets minsta längd och för dess minsta innerhåll i liter. Ofta följs dessa bägge siffror åt, men inte alltid. Framförallt väldigt aktiva fiskar vill ha relativt långa akvarier eftersom de simmar mycket och då behöver ett stort simutrymme. Andra ganska passiva men stora fiskarter äter kanske mycket och då krävs det ett stort liter-innehåll för att det är lättare att upprätthålla en biologisk balans i ett sådant akvarium.

I regel följs dock de bägge måttstockarna åt. Vår angivelse kan bara ses som en ungefärlig utgångspunkt för hur litet ett akvarium kan vara. Ett större akvarium är aldrig fel och det är alltid lättare att sköta och hitta en biologisk balans ju större ett akvarium är.

Olika arter är olika väl anpassade till ett liv i akvarium. En del arter skall inte gå i akvarium. Vi har utifrån vår bedömning placerat samtliga arter i olika grupper allt efter deras svårighetsgrad, med 1 som enklast och 5 som svårast.
1 - Mycket tålig, fredlig och lämplig nybörjarart.
2 - Relativt tålig och fredlig art som normalt är lättskött.
3 - Lämplig som akvariefisk, men läs helst en bok och/eller prata med någon med erfarenhet av denna art, för att sätta dig in i dess speciella krav.
4 - Denna art är svår att hålla i akvarium och är bara lämplig för specialister som kan erbjuda arten rätt förhållanden i ett specialakvarium.
5 - Klart olämplig som akvariefisk. Oftast på grund av artens storlek och/eller aggressivitet.
Den gradering vi gjort är självklart beroende av vår erfarenhet (och av de övriga akvarister vi konsulterat) av just dessa fiskar. Andra akvarister kan ha kommit fram till andra slutsatser, utifrån de förhållanden de haft sina fiskar under. Dessa kan också ha rätt, även om de kanske inte satt samma "betyg" som vi gjort.

Därför skall våra "betyg" inte betraktas som en evig sanning som inte kan ifrågasättas, utan bör tas med en nypa salt, men i alla fall tas som en utgångspunkt när det gäller att veta hur svårskött en art är.


Odlingsvalör

SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund) driver en odlingskampanj för att uppmuntra till odling av akvariefisk. Alla som är medlemmar i en SARF-ansluten akvarieförening kan delta i odlingskampanjen och t.ex. erövra märken efter hur framgångsrik man är som odlare. Även andra kan självklart ha nytta av att veta de olika odlingsvalörerna eftersom de anger svårighetsgraden för odling av de fiskar man har.

Mer information om odlingskampanjen finns på http://www.akvariet.tripnet.se/odling/ok.html Följande nivåer finns - guld, silver och brons - de fiskar som är utmärkta med ett ? som odlingsvalör har ännu inte placerats på någon nivå.

Dessutom finns något som heter "elit". Vissa arter har funnits under en längre tid i Sverige men aldrig odlats och dessa har alltså fått epitetet elit. Så snart någon har lyckats odla någon av dessa arter så flyttas arten direkt från "elit" till "guld". Vi var valt att ange de arter som nu är "elit" som "guld" eftersom vi inte har möjlighet att kontinuerligt uppdatera de förändringar som sker. För den som är intresserad av ta reda på vilka arter som är "elit" uppmanar vi att ni tittar på SARFs hemsida enligt ovan.


Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder.
Arten har ännu inte odlats i akvarium.
Silverhajen är en fredlig, temperamentsfull och livlig stimfisk som trivs bäst om akvariet är inrett med en del växter (på sidorna och i bakkanten) och rötter, men även har en rejäl öppen yta i akvariets mitt. Den kan även hållas med mindre fiskar. Eftersom silverhajen har behov av att sträcka ut rejält skall akvariet vara långt. Den hoppar en del, så var noga med täckglas.
I sin naturliga miljö kan den visserligen bli rejält stor (uppemot 35 cm) men i akvarium blir den sällan mer än 20-25 cm.
Det finns inga yttre könsskillnader, men under lekperioden är honan oftast rundare än hanen.PERSONLIGA ERFARENHETER AV FISKEN
Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar

KOMMENTARER
silver haj av quinny (2013-01-11 11:01:36)
Vi har en silverhaj som åt upp alla våra neontetror .Det var ett 40 tal som försvann och vi lyckades ta foto på hajen när stjärtfenan stack ur munnen på hajen. Fiskarna går i ett resun kar på 475l .
Radera 


Silverhaj av skruven (2013-01-08 21:01:30)
Förstår inte var ni får det ifrån att de är fredliga. Min åt upp alla sina kompisar, tetror, guppy, ja rubbet.
Radera 


Elak Haj! av CharlieH68 (2012-08-25 09:08:32)
Jag ärvde två silverhajar (hajbarb kallades de då) för att ett akvarium skulle läggas ned.
Den ena började växa och ta för sig av de andra fiskarna, som en riktig haj! Den andra är som alla beskriver lite skygg, snäll, gör inte mycket väsen av sig.
Den stora är nu ca 20-25 cm och kommer inom kort få ett eget akvarium så jag får ha mina andra fiskar ifred, framför allt yngel. Men det är en vacker fisk!/Charlie
Radera 


Trevliga av Kapten Zoom (2011-08-06 09:08:11)
Mycket bra akvariefisk, då de dels är fredliga, de äter allt och dessutom faktiskt simmar runt på öppet vatten. Vilket man inte kan säga om alla fiskar.
Radera 


Underskattade fiskar av Fridas (2010-09-12 17:09:19)
Helt klart de trevligaste fiskarna jag någonsin hållit. Fredliga, glada, nyfikna och vackra att se på. Passar med alla sorters fredliga fiskar och verkar trivas bäst när de får leva tillsammans om 4-5st eller fler av samma art. Rör inte växter, annan fisk eller inredning utan simmar stilla runt och upptäcker sin omgivning. Äter allt och älskar de flesta sorters fryst foder, men de är aldrig kräsna. Tycker dock att 250L i artbeskrivningen låter som en akvariestorlek i underkant. Jag själv önskar att jag hade mer än 375L att erbjuda mina.
Radera 


Skygga och lugna av sandish (2009-11-19 00:11:21)
Alla säger att de är livliga... vart då någonstans säger jag =(
Har en tank på 500L... som är 2 meter långt.. men de små liven är mest stillastående. =( Lite trist...
Radera 


Trevliga fiskar av Stitchie (2009-07-04 15:07:01)
Har haft dessa fiskar under flera år, den äldsta är 8 år! Mycket trevliga och fredliga. Ska hållas i stim om MINST fem, då är de inte alls så stirriga. Jag har just nu 8 stycken och de är lugna. Hålles även med fördel med lugna fiskar typ slöjstjärt och guldfisk. Mina hoppar aldrig såvida dom inte blir stressade vid t.ex. flytt till nytt akvarium och dylikt. Rekomenderas varmt om man har ett stort akvarium.
Radera 


Stimmar med andra arter av 0422 (2008-05-17 03:05:18)
Har haft silverhajar i några år nu, dock i två omgångar. Första omgången dog när den externa pumpen i 200-litersakvariumet började pumpa ut vatten på golvet, och vi var tvugna att akut flytta över dem till ett 96-litersakvarium istället. De dog efter några dagar =/
Andra omgången skaffade jag när jag startade upp 200-litersakvariumet igen. De är hur trevliga och nyfikna som helst. Har 3 st, ska skaffa några till vid tillfälle, och de stimmar med mina 3 siamesiska algätare. När man är i rummet kommer de fram till glaset och "dansar" för en, hela drösen silverhajar och algätare :)
Hett tips är att ge dem zuccini, de älskar det
Radera 


Mina är inte nervösa och stirriga! av jimpalus (2008-02-26 09:02:38)
Antar att det beror på att jag har 10st och en massa andra fiskar i akvariumet som är lugna, fiskar är ju väldigt bra på att skrämma upp varandra, får en panik så får resten av akvariumet också det =)
Radera 


Silverhaj av Dhalis (2007-08-15 15:08:16)
Jag har två stycke silverhajar i mitt 275 liters akvarium. Dom känns väldigt skygga och nervösa så fort jag närmar mig akvariet. De är väldigt mesiga av sig och tror aldrig de skulle få för sig att skada någon annan fisk i akvariet snarare tvärtom
Radera 


Silverhaj av hertzman83 (2006-10-30 22:10:38)
Silverhajen är en mycket vacker och trevlig akvariefisk!
Radera 


Silverhaj ett MÅSTE i akvariumet av Oregistrerade (2006-08-17 19:08:49)
dom är väldigt trvilga dom är intressanta att titta på dom simmar väldigt snabbt fast det är roligare att ha dom när dom är små =)
Radera 


silverhaj av Oregistrerade (2006-06-18 15:06:54)
jag har 5 st hajar,, en stor ca 25 cm . 4 små ca 10 cm.. de bor ihop med 2 st öron, pansarålar.. akvariet e på 600 liter o e ett diamantformat specialbyggt med sluttande framsida. snyggt med hajarna o ålarna i.

matade ålarna med fryst rå sill. typ som man köper för agn vid havsfiske.. dom blev som tokiga, plus att silverhajarna oxå älskade sill.. så nu kombinerar jag flingfoder med sill. / howdy / hejhej
Radera 


hoppar! av Oregistrerade (2006-03-26 09:03:49)
vi hade ett stim silver hajar,efter en månad hade ungefär 4st hoppat ut ur akvariet!! dom blir jätte skrämda när man kommer nära men om man tar det lungt blev dom sociala!! bra firrar.
Radera 


Intressant och vacker av Theriss (2005-10-23 00:10:46)
Har en silverhaj som är nio (!) år, den har haft ett flertal silverhajkompisar men efter ett par år gav vi upp, de nya dog hela tiden medan den gamla bara blev större och större... =P Man får bara se upp så att man inte har alldeles för små och smala fiskar med en stor silverhaj för det är lätt hänt att silverhajen klipper en annan fisk när det är matdags (förväxlar fisken med maten?)... Har förlorat en och annan praktbotia och guppy på det viset. Neontetrorna har dock klarat sig undan ;-)
Radera 


Gigantiska av jean1 (2005-09-26 12:09:47)
Jag har ett par silverhajar i ett 125 l. De är inte mycket större än en större molly. Har därför haft lite svårt att förstå att de behöver så stora ytor....Det oförståndet är numera väck! Fick med lite fisk när jag köpte ett beg 375 l igår. I detta kar bodde nämligen 3 silverhajar som var betydligt större än de fiskar man vanligtvis få när man metar i svensk insjö!
Eftersom min tanke med det nya 375 l är ett sydamerikanskt sällskap med bl a dvärgciklider blev det ju lite skruvat....Min tanke var att försöka ge bort de här giganterna till någon med ännu större utrymme så snabbt som möjligt. Sorgligt nog var det bara en av hajarna som klarade transporten hem till mig.
Radera 


SILVERHAJEN ÄR INGEN STIM FISK!!! av Bruce_1 (2005-08-03 19:08:31)
silverhajen är som ni säkert vet en stimfisk. det betyder att man ska minst ha 2 av den rasen. Men min Älskade bruc är en silver haj och jag har haft han i 2 år snart och han har varit helt ensam i sin art. Det tycker jag är lite konstigt för en stimfisk or What???


Om du är nybörjare och inte vet villken fisk du vill ha så testa silverhajen. Min lilla bruc har jätte stor personlighet och älskar att förlja mitt finger på andra sidan glasrutan. Jag tror han är världens mesigaste haj. Han är den bästa fisk jag haft och jag kommer sakna han jätte mycket när han kommer lämna mig.


//Molle
Radera 


Bra på att hoppa av Sardaukar (2005-04-12 01:04:42)
Man bör ha tätslutande täckglas då dessa, iaf de jag hade gjorde självmordsförsök ett par gånger. Lyckligtvis var jag i närheten vid dessa tillfällen.
Radera 


Vackra fiskar av Eva och Benny (2004-10-09 00:00:00)
Vi köpte 8 st silverhajar, 4 av dem dog inom ett par veckor. De som överlevde har växt och frodats och de är verkligen fina. De smaskar och äter och verkar trivas jättebra med övriga fiskar; neontetror, indiska glasmalar och guppies. Tror att de som dog fick för lite mat. På djuraffären sa de att det räckte med mat en gång om dagen, men numera så matar vi tre gånger och det behövs. Det är snälla och fredliga fiskar och kan varmt rekommenderas.
Radera 


silverhaj av Lillasudden (2004-09-15 00:00:00)
Jag har 4 silverhajar den ena större än de andra 3 då den är äldre.
Mina knäpper även när de inte äter. Särskillt just när man just släckt i akvariet.
Det äter det mesta.. Mina älskar räkmix!
Mina fiskar är inte stirriga eller nervösa. Mina är därimot jätte nyfikna när jag rengör akvariet.
Så olika samma art kan vara=)
Radera 


Neurotiska! av GaybrielSwede (2004-05-28 00:00:00)
Hade en gång tre stycken i mitt akvarie, och vill aldrig ha dessa stirriga och nervösa fiskar igen... Och så blir de ju STORA med tiden också...
Men det är bara min åsikt...
Radera 


något skygg av pettsson (2004-04-03 00:00:00)
Jag har tre stycken ståtliga silverhajar i mitt akvarium. Det enda som är med dem är att jag tycker att de är lite för skygga. Städar man akvariet så är det nästan så att de få panik om man kommer i närheten av dem. Vid ett tillfälle så hoppade en ur akvariet
Radera 


silverhaj av pez (2004-01-25 00:00:00)
har själv två såna här...rekommenderar dom varmt

//André
På zoopet: pez
På zoonen.com: pez
Radera 


växtätare av kryddarn (2004-01-09 00:00:00)
jag har 2 st silverhajar som äter upp mina växter. det är kul att se på dom när dom gör det. dom kommer nästan aldrig upp till ytan efter mat. jag har försökt med granulat, men dom verkar inte fatta
Radera 


Stora blir de! av gugges (2003-10-01 00:00:00)
De blir stora med åldern så det är bra om de har ett långt akvarium att sträcka ut sig på!! 150cm långt akvarium är i underkant när de växer till sig! de är fredliga men rör sig mycket och snabbt!
En kul sak är att mina ger ifrån sig ett knäppande ljud när de får mat :) speciellt de lite större låter när man matar dem!
Radera 


silverhajar av nossral (2003-06-17 00:00:00)
jag har 3 silverhajar varav en nog är en albino(!) för den är nästan vit.
dom är trevilga och livliga fiskar som jad varmt kan rekomendera till alla.

PS. dom hoppar ganska mycket DS:
Radera 
Favoriter

10 mest visade artbeskrivningarna i kategorin

5 senast visade artbeskrivningarna i kategorin

Övriga arter i släktet

Akvarium med fisken i
Om oss | Kontakta oss


Allt innehåll är copyright © Fohrman Aquaristik AB
Zoopet